سفارش محصول

لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ

تاریخ بروزرسانی : 1401/10/20

ردیف کد محصول قدیم کد محصول جدید عنوان محصول قیمت (ریال)
1 726B1 DCG115 جعبه ابزار کارگاهی 85,000,000
2 726B2 DCG117 جعبه ابزار کارگاهی 135,000,000
3 726B3 DCG118 جعبه ابزار کارگاهی 95,000,000
4 726B4 DCG119 جعبه ابزار کارگاهی 149,000,000
5 726B5 DCG120 جعبه ابزار کارگاهی 149,000,000
6 726B1S DCG116 جعبه ابزار کارگاهی 170,000,000
7 726X DCG209 جعبه ابزار کارگاهی 99,000,000
8 726XP DCG210 جعبه ابزار کارگاهی 120,000,000
9 726LX1 DCG208 جعبه ابزار کارگاهی 175,000,000
10 726Z DCG205 جعبه ابزار کارگاهی 155,000,000
11 725 DCG112 جعبه ابزار کارگاهی 115,000,000
12 727 DCG122 جعبه ابزار کارگاهی 110,000,000
13 727X DCG211 جعبه ابزار کارگاهی 215,000,000
14 728 DCG123 جعبه ابزار کارگاهی 110,000,000
15 728S DCG212 جعبه ابزار کارگاهی 125,000,000
16 728X DCG213 جعبه ابزار کارگاهی 220,000,000
17 SU1400 DCG215 جعبه ابزار کارگاهی 315,000,000
18 SU1400X DCG216 جعبه ابزار کارگاهی 235,000,000
19 SU1700 DCG217 جعبه ابزار کارگاهی 455,000,000
20 SU1700X DCG218 جعبه ابزار کارگاهی 355,000,000
21 511 DCG104 جعبه ابزار کارگاهی 120,000,000
22 736 DCG125 جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
23 497G DCG103 جعبه ابزار کارگاهی 75,000,000
24 455B2 DCG201 جعبه ابزار کارگاهی 90,000,000
25 725B1 DCG113 جعبه ابزار کارگاهی 85,000,000
26 524 DCG107 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 35,000,000
27 524G DCG108 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 42,000,000
28 724 DCG110 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 55,000,000
29 DCG220 جعبه ابزار کارگاهی 595,000,000
30 DCG221 جعبه ابزار کارگاهی 390,000,000
31 DCG222 جعبه ابزار کارگاهی 920,000,000
32 DCG223 جعبه ابزار کارگاهی 650,000,000
33 AB11 ABG301 میز کار مونتاژ کاری 285,000,000
34 AB12 ABG302 میز کار مونتاژ کاری 295,000,000
35 CMWB014 ABG101 میز کار مونتاژ کاری 225,000,000
36 T725E WBG704 میز کار صنعتی 215,000,000
37 MT101 WBG702 میز کار صنعتی 255,000,000
38 MT101B WBG403 میز کار صنعتی 170,000,000
39 MT100 WBG701 میز کار صنعتی 275,000,000
40 MT100B WBG402 میز کار صنعتی 190,000,000
41 T100 WBG401 میز کار صنعتی 145,000,000
42 100 WBG101 میز کار صنعتی 60,000,000
43 100SL WBG102 تماس بگیرید
44 T500B WBG505 میز کار صنعتی 255,000,000
45 T500 WBG202 میز کار صنعتی 55,000,000
46 T510 WBG512 میز کار صنعتی 165,000,000
47 T510B WBG811 میز کار صنعتی 310,000,000
48 T540B WBG805 میز کار صنعتی 320,000,000
49 T540 WBG507 میز کار صنعتی 175,000,000
50 T520C WBG703 میز کار صنعتی 295,000,000
51 180M WBG801 میز کار صنعتی 410,000,000
52 180MV2 WBG810 میز کار صنعتی 395,000,000
53 180H WBG802 میز کار صنعتی 350,000,000
54 180A WBG501 میز کار صنعتی 275,000,000
55 180AV2 WBG511 میز کار صنعتی 265,000,000
56 180B WBG502 میز کار صنعتی 275,000,000
57 180T WBG503 میز کار صنعتی 198,000,000
58 180 WBG201 میز کار صنعتی 70,000,000
59 180SL WBG203 تماس بگیرید
60 200M WBG901 میز کار صنعتی 475,000,000
61 200MV2 WBG905 میز کار صنعتی 465,000,000
62 200AB WBG902 میز کار صنعتی 395,000,000
63 200B WBG602 میز کار صنعتی 325,000,000
64 200T WBG603 میز کار صنعتی 305,000,000
65 200TV2 WBG608 میز کار صنعتی 295,000,000
66 200A WBG601 میز کار صنعتی 245,000,000
67 200 WBG301 میز کار صنعتی 75,000,000
68 200SL WBG303 تماس بگیرید
69 T400S WBG903 میز کار صنعتی 1,040,000,000
70 T400SV2 WBG906 میز کار صنعتی 1,030,000,000
71 T400B WBG605 میز کار صنعتی 790,000,000
72 T400 WBG604 میز کار صنعتی 720,000,000
73 T400V2 WBG609 میز کار صنعتی 710,000,000
74 400 WBG302 میز کار صنعتی 295,000,000
75 T150 WBG504 میز کار صنعتی 325,000,000
76 T203 WBG606 میز کار صنعتی 470,000,000
77 T203S WBG904 میز کار صنعتی 970,000,000
78 ME920 WBG409 میز کار صنعتی 45,000,000
79 800 WBG404 میز کار صنعتی 85,000,000
80 800B WBG706 میز کار صنعتی 135,000,000
81 D801 WBG405 میز کار صنعتی 47,500,000
82 800S WBG707 میز کار صنعتی 185,000,000
83 885 WBG708 میز کار صنعتی 275,000,000
84 885T WBG709 میز کار صنعتی 275,000,000
85 LT1 WBG803 میز کار صنعتی 630,000,000
86 740W4 WBG508 میز کار صنعتی 115,000,000
87 740W5 WBG509 میز کار صنعتی 185,000,000
88 WBG510 میز کار صنعتی 175,000,000
89 740W2 WBG806 میز کار صنعتی 185,000,000
90 740W3 WBG807 میز کار صنعتی 235,000,000
91 WBG808 میز کار صنعتی 225,000,000
92 WBG809 میز کار صنعتی 235,000,000
93 T4S DBG902 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 1,950,000,000
94 T1S DBG901 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 515,000,000
95 T151E DBG803 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 330,000,000
96 T151EW DBG804 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 385,000,000
97 T151 DBG201 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 99,000,000
98 T151W DBG202 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 135,000,000
99 T151S DBG501 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 250,000,000
100 T151SW DBG502 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 310,000,000
101 T151B DBG503 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 165,000,000
102 T151BW DBG504 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 215,000,000
103 T152E DBG805 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 350,000,000
104 T152EW DBG806 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 400,000,000
105 T153E DBG807 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 370,000,000
106 T153EW DBG808 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 415,000,000
107 T150S DBG801 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 400,000,000
108 T150W DBG802 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 440,000,000
109 T180W DBG903 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 630,000,000
110 T181W DBG904 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 530,000,000
111 T182W DBG905 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 560,000,000
112 T285W DBG907 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 560,000,000
113 T286W DBG908 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 515,000,000
114 T287W DBG601 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 435,000,000
115 T120W DBG505 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 510,000,000
116 N81 CLS202 محافظ کلت چرخدار 95,000,000
117 N86 CLS204 ترولی محافظ کلت 110,000,000
118 L90 CLS501 کمد مرکزی محافظ کلت 325,000,000
119 L90VC CLS502 کمد محافظ کلت درب طلقی 355,000,000
120 L92 CLS401 کمد دیواری محافظ کلت 75,000,000
121 L94 CLS302 محافظ کلت چرخدار کشویی 275,000,000
122 B550 CLS101 سینی محافظ کلت 8,500,000
123 PN615 CLS102 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 35,000,000
124 PN815 CLS104 محفظ کلت رومیزی چهار طبقه 49,000,000
125 450B TLG606 کمد محافظ ابزار دیواری 59,000,000
126 454B TLG608 کمد محافظ ابزار دیواری 59,000,000
127 750 TLG601 کمد محافظ ابزار دیواری 75,000,000
128 754 TLG605 کمد محافظ ابزار دیواری 73,000,000
129 750S TLG603 کمد محافظ ابزار 355,000,000
130 191M TLG101 کمد محافظ ابزار 195,000,000
131 193M TLG103 کمد محافظ ابزار 180,000,000
132 190MH TLG209 کمد محافظ ابزار 325,000,000
133 190H1 TLG208 کمد محافظ ابزار 355,000,000
134 191H1 TLG102 کمد محافظ ابزار 225,000,000
135 192MH TLG211 کمد محافظ ابزار 275,000,000
136 192M1 TLG210 کمد محافظ ابزار 340,000,000
137 192H1 TLG207 کمد محافظ ابزار 350,000,000
138 194MH TLG401 کمد محافظ ابزار 295,000,000
139 194M1 TLG402 کمد محافظ ابزار 370,000,000
140 195MH TLG403 کمد محافظ ابزار 355,000,000
141 196MH TLG204 کمد محافظ ابزار 280,000,000
142 196M1 TLG205 کمد محافظ ابزار 345,000,000
143 196H1 TLG206 کمد محافظ ابزار 355,000,000
144 197MH TLG214 کمد محافظ ابزار 315,000,000
145 197M TLG212 کمد محافظ ابزار 240,000,000
146 197H TLG215 کمد محافظ ابزار 255,000,000
147 198MH TLG213 کمد محافظ ابزار 295,000,000
148 199MH TLG404 کمد محافظ ابزار 345,000,000
149 D100 TLG203 کمد محافظ ابزار 540,000,000
150 D60 TLG202 کمد محافظ ابزار 495,000,000
151 D52 TLG201 کمد محافظ ابزار 420,000,000
152 197VC TLG220 کمد محافظ ابزار درب طلقی 275,000,000
153 M197VC TLG222 کمد محافظ ابزار درب طلقی 335,000,000
154 H197VC TLG221 کمد محافظ ابزار درب طلقی 290,000,000
155 197CHL TLS201 کمد آزمایشگاهی 395,000,000
156 192VC TLG301 کمد محافظ ابزار درب طلقی 345,000,000
157 190P TLG218 کمد پالت پلاستیکی 215,000,000
158 TLG227 کمد ابزار چند کاربره 285,000,000
159 TLG228 کمد ابزار چند کاربره 325,000,000
160 TLG229 کمد ابزار چند کاربره 315,000,000
161 TLG230 کمد ابزار چند کاربره 355,000,000
162 TLG302 کمد ابزار چند کاربره 305,000,000
163 TLG303 کمد ابزار چند کاربره 345,000,000
164 TLG304 کمد ابزار چند کاربره 295,000,000
165 C501 PWG103 کمد لباس پرسنلی و ورزشی (سایز بزرگ) 99,000,000
166 C401 PWG101 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 77,000,000
167 C401B PWG102 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 88,000,000
168 L501 PWG104 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 105,000,000
169 C402 PWG201 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 88,000,000
170 C402B PWG202 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 95,000,000
171 L502 PWG203 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 118,000,000
172 C403 PWG301 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 77,000,000
173 C403B PWG302 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 85,000,000
174 C404 PWG401 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 73,000,000
175 L503 PWG303 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 129,000,000
176 C408 PWG501 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 105,000,000
177 B5100 ISG305 نیمکت کمد لباس 49,000,000
178 370S ISG302 چهار پایه صنعتی 13,500,000
179 370B ISG303 چهار پایه صنعتی 12,000,000
180 370B2 ISG101 صندلی بدون چرخ صنعتی 16,000,000
181 370SB ISG201 صندلی چرخدار صنعتی 16,000,000
182 360F ISG301 صندلی پایه ثابت،نشیمن گرد، بدون تکیه گاه 18,000,000
183 360HA ISG401 صندلی چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع،نشیمن گرد،بدون تکیه گاه 21,500,000
184 360HABR ISG203 25,000,000
185 MA370S ISG306 18,000,000
186 MA370SB ISG202 همراه با تشک صندلی 370SB نشیمن 20,500,000
187 MA370B ISG304 همراه با تشک صندلی 370B نشیمن 16,500,000
188 MA370B2 ISG106 همراه با تشک صندلی 370B2 نشیمن 20,500,000
189 CF400 FWS201 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 80,000,000
190 CF400P FWS101 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 120,000,000
191 CF400B FWS202 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 85,000,000
192 CF500D FWS103 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 125,000,000
193 CF500DH FWS104 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 155,000,000
194 CF1500 FWS302 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 225,000,000
195 CF188 FWS301 رگال لباس پرسنل آتش نشانی 155,000,000
196 BT103 BDS101 کمد محافظ قالب برک 295,000,000
197 BT105 BDS102 کمد محافظ قالب برک 365,000,000
198 BT900 BDS301 ترولی محافظ قالب برک 150,000,000
199 BT900H BDS302 ترولی محافظ قالب برک 175,000,000
200 PT816 PDS101 محافظ قالبهای پانچ رومیزی 135,000,000
201 PT1004 PDS301 ترولی محافظ قالبهای پانچ 295,000,000
202 UT104 CPS101 کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت 750,000,000
203 IU3000 ICG101 کابینت صنعتی 880,000,000
204 IU3000V2 ICG102 کابینت صنعتی 870,000,000
205 PSG101 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی بدون سینی داخلی 135,000,000
206 PSG102 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی همراه با سینی داخلی 165,000,000
207 PSG103 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی بدون سینی داخلی 155,000,000
208 MWH500F PSG104 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی همراه با سینی داخلی 185,000,000
209 BWH500 PSG105 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی بدون سینی داخلی 165,000,000
210 BWH500F PSG106 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی همراه با سینی داخلی 195,000,000
211 ST220 TBG301 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 160,000,000
212 ST650 TBG303 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 125,000,000
213 ST670 TBG304 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 185,000,000
214 ST153 TBG116 تابلو دیواری نمایش ابزار 88,000,000
215 ST150 TBG103 تابلو دیواری نمایش ابزار 115,000,000
216 ST180 TBG113 تابلو دیواری نمایش ابزار 99,000,000
217 ST200 TBG112 تابلو دیواری نمایش ابزار 175,000,000
218 ST200S TBG106 تابلو دیواری نمایش ابزار 75,000,000
219 ST100 TBG114 تابلو دیواری نمایش ابزار 88,000,000
220 ST400 TBG110 تابلو دیواری نمایش ابزار 295,000,000
221 ST520 TBG108 تابلو دیواری نمایش ابزار 135,000,000
222 STP220 TBG302 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه 265,000,000
223 P926 TBG202 تابلو دیواری نمایش ابزار 110,000,000
224 P926E TBG204 تابلو دیواری نمایش ابزار 95,000,000
225 P927 TBG201 تابلو دیواری نمایش ابزار 75,000,000
226 P925 TBG101 تابلو دیواری نمایش ابزار 63,000,000
227 P925E TBG120 تابلو دیواری نمایش ابزار 55,000,000
228 P1200 TBG314 جای فلایر 48,000,000
229 STPM159 TBG308 استند چرخدار دو طرفه 195,000,000
230 STPM159H TBG309 استند چرخدار دو طرفه 165,000,000
231 STP159 TBG305 استند چرخدار دو طرفه 145,000,000
232 STP159H TBG307 استند چرخدار دو طرفه 130,000,000
233 ST86 TBG401 استند رومیزی پالت پلاستیکی 33,000,000
234 ST164 TBG310 استند پالت پلاستیکی،چرخدار،دو طرفه،قابلیت جابجایی و تغییر تعدا نگهدارنده های پالت 140,000,000
235 ST171 TBG203 استند پالت پلاستیک یک طرفه، پایه ثابت 145,000,000
236 ST172 TBG311 استند پالت پلاستکی دو طرفه،چرخدار، دارای سینی مورب 165,000,000
237 ST182 TBG312 استند سبد پلاستیکی،چرخدار،قابلیت تغییر زاویه 170,000,000
238 801 CCG201 گاری حمل بار فلزی 45,000,000
239 804 CCG204 گاری حمل بار فلزی 57,000,000
240 1154 CCG208 گاری حمل بار فلزی 99,000,000
241 881 CCG206 گاری حمل بار فلزی 89,000,000
242 TR850 CCG402 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو 45,000,000
243 TR920 CCG302 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 39,000,000
244 TR950 CCG403 گاری حمل بارفلزی دسته تاشو 49,000,000
245 TR952 CCG404 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه 55,000,000
246 TR800 CCG401 گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو 37,000,000
247 TR880 CCG113 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 40,000,000
248 TR880B CCG301 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 33,000,000
249 TR923 CCG103 گاری حمل بار فلزی 72,000,000
250 TR1033 CCG109 گاری حمل بار فلزی 105,000,000
251 TR923F CCG104 گاری حمل بار فلزی 72,000,000
252 TR1033F CCG110 گاری حمل بار فلزی 108,000,000
253 TR923FD CCG105 گاری حمل بار فلزی 88,000,000
254 TR1033FD CCG111 گاری حمل بار فلزی 120,000,000
255 TR923M CCG106 گاری حمل بار فلزی 85,000,000
256 TR1033M CCG112 گاری حمل بار فلزی 97,000,000
257 TR1201 CCG303 گاری حمل بار فلزی 55,000,000
258 TR1202 CCG304 گاری حمل بار فلزی 65,000,000
259 TR700 CCG114 گاری دستی حمل سبد های فلزی 44,000,000
260 TR960 CCG115 گاری دستی حمل سبد های فلزی 48,000,000
261 TK500 CCG501 گاری حمل سبد های فلزی 19,500,000
262 TK600 CCG502 گاری حمل سبد های فلزی 18,500,000
263 980 CCG207 گاری دو طبقه (پایه های جلو کوتاه) 39,000,000
264 452 LBG301 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 5,500,000
265 453 LBG302 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 6,900,000
266 502 LBG501 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 5,800,000
267 503 LBG502 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 7,500,000
268 492B LBG401 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 6,000,000
269 493B LBG402 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 7,500,000
270 603 LBG602 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 8,500,000
271 412S LBG206 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 11,500,000
272 413S LBG207 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 13,500,000
273 452S LBG303 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 12,500,000
274 453S LBG304 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 15,500,000
275 603G LBG702 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 22,000,000
276 603BG LBG701 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 23,000,000
277 332 PBG201 جعبه ابزار صندوقی 5,000,000
278 333 PBG301 جعبه ابزار صندوقی 6,000,000
279 402 PBG203 جعبه ابزار صندوقی 5,500,000
280 403 PBG304 جعبه ابزار صندوقی 6,600,000
281 443 PBG204 جعبه ابزار صندوقی 7,700,000
282 382 PBG202 جعبه ابزار صندوقی 6,500,000
283 383 PBG302 جعبه ابزار صندوقی 20,500,000
284 460 PBG205 جعبه ابزار صندوقی 15,000,000
285 483 PBG305 جعبه ابزار صندوقی 22,000,000
286 553 PBG208 جعبه ابزار صندوقی 16,800,000
287 550 PBG207 جعبه ابزار صندوقی 16,500,000
288 650 PBG209 جعبه ابزار صندوقی 18,500,000
289 518 PBG103 جعبه ابزار صندوقی 23,000,000
290 518S PBG206 جعبه ابزار صندوقی 25,000,000
291 652 PBG105 جعبه ابزار صندوقی 25,000,000
292 652S PBG210 جعبه ابزار صندوقی 29,500,000
293 518G PBG401 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 26,000,000
294 652G PBG402 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 35,000,000
295 9001 THG101 گیره نگهدارنده ابزار 450,000
296 9002 THG102 گیره نگهدارنده ابزار 500,000
297 9003 THG103 گیره نگهدارنده ابزار 550,000
298 9031 THG201 گیره نگهدارنده ابزار 4,500,000
299 9032 THG202 گیره نگهدارنده ابزار 3,900,000
300 9033 THG203 گیره نگهدارنده ابزار 4,200,000
301 9041 THG122 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
302 9042 THG207 گیره نگهدارنده ابزار 1,100,000
303 9043 THG208 گیره نگهدارنده ابزار 2,200,000
304 9044 THG209 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
305 9045 THG210 گیره نگهدارنده ابزار 5,500,000
306 9047 THG123 گیره نگهدارنده ابزار 1,100,000
307 9048 THG124 گیره نگهدارنده ابزار 1,300,000
308 9049 THG125 گیره نگهدارنده ابزار 1,500,000
309 9051 THG127 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
310 9106 THG133 گیره نگهدارنده ابزار 950,000
311 9107 THG134 گیره نگهدارنده ابزار 1,100,000
312 9115 THG216 گیره نگهدارنده ابزار 2,200,000
313 9116 THG217 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
314 9117 THG218 گیره نگهدارنده ابزار 1,800,000
315 9119 THG220 گیره نگهدارنده ابزار 3,300,000
316 9124 THG225 گیره نگهدارنده ابزار 2,100,000
317 9125 THG226 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
318 9126 THG227 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
319 9127 THG228 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
320 9128 THG229 گیره نگهدارنده ابزار 2,800,000
321 9129 THG234 گیره نگهدارنده ابزار 5,500,000
322 9130 THG232 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
323 9132 THG230 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
324 9133 THG235 گیره نگهدارنده ابزار 2,000,000
325 9134 THG233 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
326 9139 THG302 طبقه نگهدارنده ابزار 11,000,000
327 9140 THG142 گیره نگهدارنده برگ کاغذ 1,300,000
328 9142 THG237 گیره نگهدارنده ابزار 1,900,000
329 9144 THG303 طبقه نگهدارنده ابزار 7,500,000
330 9147 THG238 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
331 9148 THG239 گیره نگهدارنده ابزار 5,500,000
332 9149 THG146 گیره نگهدارنده روغندان 1,800,000
333 9150 THG147 گیره نگهدارنده کمان اره 2,000,000
334 9151 THG231 گیره نگهدارنده ابزار 3,300,000
335 9152 THG148 گیره نگهدارنده لیوان 2,000,000
336 9153 THG149 گیره نگهدارنده دستمال کاغذی 3,000,000
337 9156 THG304 طبقه نگهدارنده ابزار 5,500,000
338 9159 THG141 گیره نگهدارنده سمباده رولی همراه با کاتر 6,500,000
339 9160 THG236 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
340 9201 THG307 جای کاغذ A4 3,300,000
341 9202 THG308 جای کاغذ A5 2,500,000
342 9205 THG306 پالت فلزی 2,400,000
343 9206 THG310 پالت فلزی 2,050,000
344 9207 THG311 پالت فلزی 2,200,000
345 9208 THG313 پالت فلزی 5,500,000
346 THG356 پالت فلزی 3,000,000
347 9209 THG314 جای کلاسور 4,500,000
348 9211 THG154 جای آینه 1,500,000
349 9212 THG315 سطل آشغال 5,500,000
350 9213 THG321 پالت فلزی 2,100,000
351 9214 THG322 پالت فلزی 1,900,000
352 9222 THG319 جای زونکن بزرگ A4 3,500,000
353 9223 THG320 جای زونکن کوچک A5 3,000,000
354 9226 THG325 کازیه دیواری 2,500,000
355 9228 THG155 سیم سیار 9,500,000
356 9241 THG327 سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس 8,000,000
357 9242 THG328 سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 8,500,000
358 9244 THG329 سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 11,000,000
359 9256 THG156 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (بزرگ) 7,500,000
360 9259 THG158 نگهدارنده مورب دریل شارژی 2,000,000
361 9263 THG247 نگهدارنده سه عددی اسپری 2,200,000
362 9264 THG160 نگهدارنده تکی اسپری 1,500,000
363 9265 THG248 نگهدارنده سه عددی دریل 3,500,000
364 9266 THG161 نگهدارنده تکی دریل 13 1,500,000
365 9268 THG163 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (کوچک) 5,500,000
366 9269 THG164 نگهدارنده تکی سنگ فرز 2,500,000
367 9270 THG337 مجموعه پالت پنج عددی 8,500,000
368 9272 THG250 مجموعه نگهدارنده اسپری هشت عددی 7,500,000
369 9274 THG252 نگهدارنده دو عددی دریل شارژی 1,500,000
370 THG169 نگهدارنده تکی دریل شارژی 1,250,000
371 THG170 نگهدارنده موبایل 1,500,000
372 THG253 نگهدارنده دریل شارژی همراه با شارژر 8,500,000
373 K450 IBG201 سبد فلزی حمل قطعات 16,000,000
374 K450A IBG101 سبد فلزی حمل قطعات 14,000,000
375 K500 IBG202 سبد فلزی حمل قطعات 17,000,000
376 K500A IBG102 سبد فلزی حمل قطعات 16,500,000
377 K600 IBG203 سبد فلزی حمل قطعات 21,000,000
378 K600A IBG103 سبد فلزی حمل قطعات 19,000,000
379 K900 IBG204 سبد فلزی حمل قطعات 29,000,000
380 K900A IBG104 سبد فلزی حمل قطعات 27,000,000
381 P150 IPG101 پالت فلزی 3,500,000
382 P200 IPG102 پالت فلزی 4,500,000
383 P260 IPG103 پالت فلزی 7,500,000
384 P300 IPG104 پالت فلزی 9,500,000
385 IPG105 پالت فلزی دو طرفه 9,500,000
386 IPG106 پالت فلزی عریض 11,000,000
387 IPG107 کازیه رومیزی صنعتی 5,500,000
388 IPG108 پالت فلزی 7,500,000
389 PD179 DPG101 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 63,000,000
390 PD250 DPG201 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 90,000,000
391 PD490 DPG203 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 110,000,000
392 PD490B DPG204 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 105,000,000
393 PD910 DPG205 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 215,000,000
394 PD910B DPG206 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 220,000,000
395 PD857 DPG103 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 95,000,000
396 580V ITG101 وان شستشوی قطعات صنعتی 75,000,000
397 808 WSG101 خرک فلزی صنعتی 35,000,000
398 809 WSG201 خرک فلزی صنعتی چرخدار 39,000,000
399 810 WSG102 خرک فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع دارای پریز برق 75,000,000
400 W1950 FRG101 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 105,000,000
401 W1950H FRG102 قفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 59,000,000
402 W1990 FRG201 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 285,000,000
403 W1990C FRG203 قفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 145,000,000
404 W1990H FRG204 قفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 89,000,000
405 W1990H1 FRG205 قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 83,000,000
406 W1150 FRG103 قفسه ثابت دو دهانه 185,000,000
407 W1150H FRG104 قفسه ثابت یک دهانه 99,000,000
408 CW2175/200 DRG101 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 590,000,000
409 CW2175H/200 DRG102 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 470,000,000
410 CW2175/300 DRG201 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 650,000,000
411 CW2175H/300 DRG202 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 480,000,000
412 CW2045/900 DRG401 قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg 895,000,000
413 WM800 MRG101 قفسه چرخدار 85,000,000
414 WM895 MRG102 قفسه چرخدار 95,000,000
415 WM895SH MRG103 قفسه چرخدار 90,000,000
416 WM1145 MRG104 قفسه چرخدار 110,000,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.