لیست قیمت

لیست قیمت
لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ
توضیحات
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۵/۱
ردیفعنوان محصولنوع محصولقیمت
1جعبه ابزار کارگاهی – DCG227جعبه ابزارهای کارگاهی390,000,000 ریال
2هواکش ثابت مخصوص لحیم کاری – SPG103محصولات خاص72,500,000 ریال
3صندلی | ISG207صندلی صنعتی89,000,000 ریال
4صندلی – ISG206صندلی مکانیکی49,000,000 ریال
5صندلی | ISG205صندلی صنعتی87,000,000 ریال
6صندلی – ISG204صندلی مکانیکی35,000,000 ریال
7کابینت صنعتی – ICG104کابینت های صنعتی1,950,000,000 ریال
8جعبه ابزار کارگاهی – DCG226جعبه ابزارهای کارگاهی590,000,000 ریال
9جعبه ابزار کارگاهی – DCG225جعبه ابزارهای کارگاهی750,000,000 ریال
10جعبه ابزار کارگاهی – DCG224جعبه ابزارهای کارگاهی490,000,000 ریال
11میزکار حرفه ای – WBG710میز کار صنعتی185,000,000 ریال
12میزکار مونتاژ – ABG304میزکار مونتاژ195,000,000 ریال
13کابینت صنعتی – ICG103کابینت های صنعتی1,950,000,000 ریال
14کمدهای لباس – PWG107کمد شخصی165,000,000 ریال
15کمدهای لباس – PWG106کمد شخصی155,000,000 ریال
16میزکار مونتاژ – ABG703میزکار مونتاژ320,000,000 ریال
17میزکار مونتاژ – ABG702میزکار مونتاژ350,000,000 ریال
18میزکار مونتاژ – ABG701میزکار مونتاژ350,000,000 ریال
19میزکار مونتاژ – ABG502میزکار مونتاژ315,000,000 ریال
20میزکار مونتاژ – ABG501میزکار مونتاژ295,000,000 ریال
21میز کارهای حرفه ای – DBG909میزکارهای حرفه ای1,300,000,000 ریال
22میز کارهای حرفه ای – DBG811میزکارهای حرفه ای570,000,000 ریال
23میز کارهای حرفه ای – DBG810میزکارهای حرفه ای520,000,000 ریال
24میز کارهای حرفه ای – DBG809میزکارهای حرفه ای570,000,000 ریال
25ترولی نظافت – SPG101محصولات خاص175,000,000 ریال
26میز کارهای حرفه ای – WBG812 (LT2)میزکارهای حرفه ای1,420,000,000 ریال
27میز کارهای حرفه ای – WBG304میزکارهای حرفه ای198,000,000 ریال
28میز کارهای حرفه ای – WBG205میزکارهای حرفه ای185,000,000 ریال
29گیره های نگهدارنده ابزار – THG356گیره های نگهدارنده ابزار3,300,000 ریال
30کمد لباس – PWG403کمد شخصیتماس بگیرید
31کمد لباس – PWG402کمد شخصی150,000,000 ریال
32جعبه ابزار های صندوقی – PBG402 (652g)جعبه ابزار قابل حمل59,000,000 ریال
33جعبه ابزار های صندوقی – PBG205 (460)جعبه ابزار قابل حمل25,000,000 ریال
34جعبه ابزار های صندوقی – PBG105 (652)جعبه ابزار قابل حمل49,000,000 ریال
35جعبه ابزار های طبقاتی – (LBG601 (603Bجعبه ابزار قابل حمل15,000,000 ریال
36گیره های نگهدارنده ابزار – 9263-THG247گیره های نگهدارنده ابزار2,420,000 ریال
37گیره های نگهدارنده ابزار – 9226-THG325گیره های نگهدارنده ابزار2,750,000 ریال
38کمدهای محافظ ابزار – TLG302کمدهای محافظ ابزار480,000,000 ریال
39تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG110تجهیزات انبارش125,000,000 ریال
40تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG109تجهیزات انبارش98,000,000 ریال
41تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG108تجهیزات انبارش195,000,000 ریال
42تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG107تجهیزات انبارش115,000,000 ریال
43تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG106تجهیزات انبارش88,000,000 ریال
44تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG105تجهیزات انبارش185,000,000 ریال
45جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG304انبار قابل حمل365,000,000 ریال
46جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG303انبار قابل حمل285,000,000 ریال
47جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG302انبار قابل حمل255,000,000 ریال
48جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG301انبار قابل حمل175,000,000 ریال
49گاری های حمل بار – CCG102گاری حمل بار128,000,000 ریال
50گاری های حمل بار – CCG101گاری حمل بار115,000,000 ریال
51میزکار مونتاژ – ABG303میزکار مونتاژ299,000,000 ریال
52میزکار مونتاژ – ABG102میزکار مونتاژ295,000,000 ریال
53کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG205کمد شخصی230,000,000 ریال
54جعبه ابزار کالسکه دار LBG702 (603GT1)جعبه ابزارهای نیمه پرتابل38,000,000 ریال
55گیره های نگهدارنده ابزار – THG253گیره های نگهدارنده ابزار9,350,000 ریال
56گیره های نگهدارنده ابزار – THG170گیره های نگهدارنده ابزار1,650,000 ریال
57گیره های نگهدارنده ابزار – THG169گیره های نگهدارنده ابزار1,375,000 ریال
58گیره های نگهدارنده ابزار – THG252(9274)گیره های نگهدارنده ابزار1,650,000 ریال
59گیره های نگهدارنده ابزار – THG250(9272)گیره های نگهدارنده ابزار8,250,000 ریال
60گیره های نگهدارنده ابزار – THG337(9270)گیره های نگهدارنده ابزار9,350,000 ریال
61گیره های نگهدارنده ابزار – THG164(9269)گیره های نگهدارنده ابزار2,750,000 ریال
62گیره های نگهدارنده ابزار – THG163 (9268)گیره های نگهدارنده ابزار6,050,000 ریال
63گیره های نگهدارنده ابزار – THG160 (9264)گیره های نگهدارنده ابزار1,650,000 ریال
64گیره های نگهدارنده ابزار – THG156 (9256)گیره های نگهدارنده ابزار8,250,000 ریال
65گیره های نگهدارنده ابزار – THG236 (9160)گیره های نگهدارنده ابزار3,850,000 ریال
66گیره های نگهدارنده ابزار – THG141 (9159)گیره های نگهدارنده ابزار7,150,000 ریال
67گیره های نگهدارنده ابزار – THG127 (9051)گیره های نگهدارنده ابزار3,850,000 ریال
68تجهیزات انبارش قطعات سبک-MRG103 (WM895SH)تجهیزات انبارش155,000,000 ریال
69تجهیزات انبارش قطعات سبک-MRG101 (WM800)تجهیزات انبارش145,000,000 ریال
70خرک فلزی صنعتی – WSG102 (810)خرک135,000,000 ریال
71پالت های فلزی – IPG108پالت صنعتی8,000,000 ریال
72پالت های فلزی – IPG106پالت صنعتی12,500,000 ریال
73پالت های فلزی – IPG105پالت صنعتی9,800,000 ریال
74تابلوهای نمایش ابزار- TBG312 (ST182)تابلوهای نمایش ابزار315,000,000 ریال
75تابلوهای نمایش ابزار- TBG311 (ST172)تابلوهای نمایش ابزار270,000,000 ریال
76تابلوهای نمایش ابزار- TBG203 (ST171)تابلوهای نمایش ابزار250,000,000 ریال
77تابلوهای نمایش ابزار- TBG401 (ST86)تابلوهای نمایش ابزار85,000,000 ریال
78تابلوهای نمایش ابزار- TBG307 (STP159H)تابلوهای نمایش ابزار240,000,000 ریال
79تابلوهای نمایش ابزار- TBG308 (STPM159)تابلوهای نمایش ابزار420,000,000 ریال
80تابلوهای نمایش ابزار – TBG120 (P925E)تابلوهای نمایش ابزار80,000,000 ریال
81تابلوهای نمایش ابزار – TBG204 (P926E)تابلوهای نمایش ابزار175,000,000 ریال
82تابلوهای نمایش ابزار – TBG202 (P926)تابلوهای نمایش ابزار195,000,000 ریال
83صندلی ISG306 (MA370S)صندلی صنعتی33,000,000 ریال
84صندلی ISG106 (MA370B2)صندلی صنعتی34,000,000 ریال
85صندلی ISG304 (MA370B)صندلی صنعتی29,500,000 ریال
86صندلی ISG202 (MA370SB)صندلی صنعتی30,000,000 ریال
87صندلی ISG203 (360HABR)صندلی صنعتی59,000,000 ریال
88صندلی ISG401 (360HA)صندلی صنعتی49,000,000 ریال
89کمدهای محافظ ابزار – TLG304کمدهای محافظ ابزار460,000,000 ریال
90کمدهای محافظ ابزار – TLG303کمدهای محافظ ابزار580,000,000 ریال
91کمدهای محافظ ابزار – TLG230کمدهای محافظ ابزار670,000,000 ریال
92کمدهای محافظ ابزار – TLG229کمدهای محافظ ابزار560,000,000 ریال
93کمدهای محافظ ابزار – TLG228کمدهای محافظ ابزار550,000,000 ریال
94کمدهای محافظ ابزار – TLG227کمدهای محافظ ابزار440,000,000 ریال
95کمدهای محافظ ابزار – TLG218 (190P)کمدهای محافظ ابزار395,000,000 ریال
96محافظ های کلت – CLS302 (L94)محافظ های کلت دستگاه CNC385,000,000 ریال
97میز کارهای حرفه ای -WBG809میزکارهای حرفه ای385,000,000 ریال
98میز کارهای حرفه ای -WBG808میزکارهای حرفه ای380,000,000 ریال
99میز کارهای حرفه ای -WBG807میزکارهای حرفه ای390,000,000 ریال
100میز کارهای حرفه ای – WBG806میزکارهای حرفه ای310,000,000 ریال
101میز کارهای حرفه ای – WBG510میزکارهای حرفه ای280,000,000 ریال
102میز کارهای حرفه ای – WBG509میزکارهای حرفه ای290,000,000 ریال
103میز کارهای حرفه ای – WBG508میزکارهای حرفه ای210,000,000 ریال
104میز کارهای حرفه ای – WBG609 (T400V2)میزکارهای حرفه ای1,030,000,000 ریال
105میز کارهای حرفه ای – WBG906 (T400SV2)میزکارهای حرفه ای1,720,000,000 ریال
106میز کارهای حرفه ای – WBG608 (200TV2)میزکارهای حرفه ای480,000,000 ریال
107میز کارهای حرفه ای – WBG905 (200MV2)میزکارهای حرفه ای860,000,000 ریال
108میز کارهای حرفه ای – WBG511 (180AV2)میزکارهای حرفه ای440,000,000 ریال
109میز کارهای حرفه ای – WBG810 (180MV2)میزکارهای حرفه ای620,000,000 ریال
110میز کارهای حرفه ای – WBG811 (T510B)میزکارهای حرفه ای440,000,000 ریال
111میز کارهای حرفه ای – WBG512 (T510)میزکارهای حرفه ای250,000,000 ریال
112میز کار صنعتی (WBG702 (MT101میزکارهای حرفه ای265,000,000 ریال
113میزکار مونتاژ – (CMWB014)ABG101میزکار مونتاژ280,000,000 ریال
114میزکار مونتاژ- (AB12) ABG302میزکار مونتاژ338,000,000 ریال
115میزکار مونتاژ – (AB11) ABG301میزکار مونتاژ330,000,000 ریال
116جعبه ابزار کارگاهی – DCG223جعبه ابزارهای کارگاهی720,000,000 ریال
117جعبه ابزار کارگاهی – DCG222جعبه ابزارهای کارگاهی1,290,000,000 ریال
118جعبه ابزار کارگاهی DCG221جعبه ابزارهای کارگاهی530,000,000 ریال
119جعبه ابزار کارگاهی – DCG220جعبه ابزارهای کارگاهی850,000,000 ریال
120نگهدارنده ابزار | THG161 (9266)گیره های نگهدارنده ابزار1,650,000 ریال
121گیره نگهدارنده | THG248 (9265)گیره های نگهدارنده ابزار3,850,000 ریال
122گیره نگهدارنده ابزار THG158 (9259)گیره های نگهدارنده ابزار2,200,000 ریال
123جعبه ابزار کارگاهیDCG205 (726Z)جعبه ابزارهای کارگاهی205,000,000 ریال
124میز کار حرفه ایی WBG708 (885)میز کار صنعتی395,000,000 ریال
125میزکار حرفه اییWBG709 (885T)میز کار صنعتی375,000,000 ریال
126کمد محافظ کلت CLS502 (L90VC)محافظ های کلت دستگاه CNC465,000,000 ریال
127میز کار حرفه ای WBG904 (T203S)میزکارهای حرفه ای1,650,000,000 ریال
128کمد آتش نشانی FWS104 (CF500DH)کمدهای آتش نشانی275,000,000 ریال
129محافظ قالب پانچ – PDS301 (PT1004)محافظ قالب پانچ (سنبه و ماتریس)380,000,000 ریال
130گاری های حمل بار – CCG206 (881)گاری حمل بار107,000,000 ریال
131صندلی ISG101 (370B2)صندلی صنعتی30,000,000 ریال
132جعبه ابزار کالسکه دار LBG701 (603BGT1)جعبه ابزارهای نیمه پرتابل39,000,000 ریال
133پریز سیار THG155 (9228)گیره های نگهدارنده ابزار10,450,000 ریال
134جای زونکن A4 کد THG319 (9222)گیره های نگهدارنده ابزار3,850,000 ریال
135جای زونکن A5 کد THG320 (9223)گیره های نگهدارنده ابزار3,300,000 ریال
136چیدمان پیشنهادی شاهرختجهیزات انبارشتماس بگیرید
137کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG303 (L503)کمد شخصی238,000,000 ریال
138کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG203 (L502)کمد شخصی215,000,000 ریال
139کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG104 (L501)کمد شخصی190,000,000 ریال
140کمد لباس آتشنشانی | FWS301 (CF188)کمدهای آتش نشانی245,000,000 ریال
141کمد محافظ ابزار TLG201 (D52)کمدهای محافظ ابزار790,000,000 ریال
142محافظ قالبهای پانچ رومیزی – PDS101 (PT816)محافظ قالب پانچ (سنبه و ماتریس)175,000,000 ریال
143نیمکت کمد لباس | ISG305 (B5100)کمد شخصی69,000,000 ریال
144کمد لباس آتش نشانی FWS202 (CF400B)کمدهای آتش نشانی145,000,000 ریال
145قفسه انبارشی DRG202 (CW2175H/300)تجهیزات انبارش1,180,000,000 ریال
146قفسه انبارشی DRG102 (CW2175H/200)تجهیزات انبارش1,050,000,000 ریال
147صندلی ISG302 (370S)صندلی صنعتی24,000,000 ریال
148محافظ قالب برک | BDS301 (BT900)محافظ قالب برک (خم)195,000,000 ریال
149کمد لباس PWG401 (C404)کمد شخصی105,000,000 ریال
150کمد لباس PWG501 (C408)کمد شخصی140,000,000 ریال
151کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG103 (C501)کمد شخصی185,000,000 ریال
152کمد آزمایشگاهی TLS201 (197CHL)کمدهای آزمایشگاهی865,000,000 ریال
153کمد محافظ ابزار TLG222 (M197VC)کمدهای محافظ ابزار690,000,000 ریال
154کمد محافظ ابزار TLG221 (H197VC)کمدهای محافظ ابزار550,000,000 ریال
155کمد محافظ ابزار TLG220 (197VC)کمدهای محافظ ابزار490,000,000 ریال
156کمد محافظ ابزار TLG301 (192VC)کمدهای محافظ ابزار550,000,000 ریال
157قفسه کشویی انبارش قطعات سنگین DRG401 (CW2045/900)تجهیزات انبارش2,850,000,000 ریال
158میز کار حرفه ای WBG704 (T725E)میزکارهای حرفه ای285,000,000 ریال
159جعبه ابزار کارگاهی DCG213 (728X)جعبه ابزارهای کارگاهی320,000,000 ریال
160پالت کشویی DPG103 (PD857)پالت کشودار105,000,000 ریال
161پالتهای کشویی DPG204 (PD490B)پالت کشودار188,000,000 ریال
162پالتهای کشویی DPG206 (PD910B)پالت کشودار325,000,000 ریال
163پالتهای کشویی DPG205 (PD910)پالت کشودار330,000,000 ریال
164میز کارهای حرفه ای -DBG905 (T182W)میزکارهای حرفه ای1,100,000,000 ریال
165قفسه کشویی انبارش قطعات سنگین DRG101 (CW2175/200)تجهیزات انبارش1,480,000,000 ریال
166قفسه انبارش سبک – FRG205 (W1990H1)تجهیزات انبارش125,000,000 ریال
167قفسه انبارش سبک – FRG204 (W1990H)تجهیزات انبارش135,000,000 ریال
168قفسه انبارش سبک – FRG203 (W1990C)تجهیزات انبارش220,000,000 ریال
169قفسه انبارش سبک – FRG201 (W1990)تجهیزات انبارش440,000,000 ریال
170کمد محافظ قالب برک – BDS102 (BT105)محافظ قالب برک (خم)850,000,000 ریال
171کمد محافظ قالب CPS101 (UT104)محصولات ترکیبی2,200,000,000 ریال
172کابینت صنعتی – ICG102 (IU3000V2)کابینت های صنعتی2,200,000,000 ریال
173کابینت صنعتی – ICG101 (IU3000)کابینت های صنعتی2,100,000,000 ریال
174محافظ کلت CLS102 (PN615)محافظ های کلت دستگاه CNC50,000,000 ریال
175محافظ کلت CLS104 (PN815)محافظ های کلت دستگاه CNC66,000,000 ریال
176جعبه ابزار های طبقاتی – LBG206 (412S)جعبه ابزار قابل حمل18,500,000 ریال
177میز کار حرفه ایی WBG405 (D801)میز کار صنعتی77,000,000 ریال
178جعبه ابزار کارگاهی DCG122 (727)جعبه ابزارهای کارگاهی159,000,000 ریال
179میز کارهای حرفه ای – WBG505 (T500B)میزکارهای حرفه ای350,000,000 ریال
180گاری های حمل بار – CCG204 (804)گاری حمل بار85,000,000 ریال
181میز کارهای حرفه ای – DBG804 (T151EW)میزکارهای حرفه ای480,000,000 ریال
182محافظ های کلت – CLS101 (B550)محافظ های کلت دستگاه CNC12,000,000 ریال
183کمدهای محافظ ابزار – TLG210 (192M1)کمدهای محافظ ابزار475,000,000 ریال
184تابلوهای نمایش ابزار – TBG101 (P925)تابلوهای نمایش ابزار88,000,000 ریال
185میزکارهای حرفه ای-DBG505 (T120W)میزکارهای حرفه ای690,000,000 ریال
186میز کارهای حرفه ای – WBG803 (LT1)میزکارهای حرفه ای1,450,000,000 ریال
187میز کارهای حرفه ای – DBG903 (T180W)میزکارهای حرفه ای1,250,000,000 ریال
188میز کارهای حرفه ای – DBG907 (T285W)میزکارهای حرفه ای990,000,000 ریال
189میزکار حرفه ایی WBG707 (800S)میز کار صنعتی275,000,000 ریال
190گاری های حمل بار – CCG303 (TR1201)گاری حمل بار105,000,000 ریال
191گاری های حمل بار – CCG304 (TR1202)گاری حمل بار108,000,000 ریال
192گاری های حمل بار – CCG106 (TR923M)گاری حمل بار185,000,000 ریال
193گاری های حمل بار – CCG105 (TR923FD)گاری حمل بار159,000,000 ریال
194گاری های حمل بار – CCG104 (TR923F)گاری حمل بار148,000,000 ریال
195گاری های حمل بار – CCG103 (TR923)گاری حمل بار159,000,000 ریال
196گاری های حمل بار – CCG301 (TR880B)گاری حمل بار53,000,000 ریال
197گاری های حمل بار – CCG113 (TR880)گاری حمل بار59,000,000 ریال
198گیره های نگهدارنده ابزار – THG315 (9212)گیره های نگهدارنده ابزار6,050,000 ریال
199گیره های نگهدارنده ابزار – THG313 (9208)گیره های نگهدارنده ابزار6,050,000 ریال
200گیره های نگهدارنده ابزار – THG314 (9209)گیره های نگهدارنده ابزار4,950,000 ریال
201گیره های نگهدارنده ابزار – THG154 (9211)گیره های نگهدارنده ابزار1,650,000 ریال
202گیره های نگهدارنده ابزار – THG310 (9206)گیره های نگهدارنده ابزار2,250,000 ریال
203گیره های نگهدارنده ابزار – THG311 (9207)گیره های نگهدارنده ابزار2,420,000 ریال
204گیره های نگهدارنده ابزار – THG307 (9201)گیره های نگهدارنده ابزار3,630,000 ریال
205گیره های نگهدارنده ابزار – THG308 (9202)گیره های نگهدارنده ابزار2,750,000 ریال
206گیره های نگهدارنده ابزار – THG306 (9205)گیره های نگهدارنده ابزار2,640,000 ریال
207گیره های نگهدارنده ابزار – THG321 (9213)گیره های نگهدارنده ابزار2,310,000 ریال
208گیره های نگهدارنده ابزار – THG322 (9214)گیره های نگهدارنده ابزار2,090,000 ریال
209گیره های نگهدارنده ابزار – THG148 (9152)گیره های نگهدارنده ابزار2,200,000 ریال
210گیره های نگهدارنده ابزار – THG149 (9153)گیره های نگهدارنده ابزار3,300,000 ریال
211گیره های نگهدارنده ابزار – THG239 (9148)گیره های نگهدارنده ابزار6,050,000 ریال
212گیره های نگهدارنده ابزار – THG146 (9149)گیره های نگهدارنده ابزار1,980,000 ریال
213گیره های نگهدارنده ابزار – THG147 (9150)گیره های نگهدارنده ابزار2,200,000 ریال
214گیره های نگهدارنده ابزار – THG238 (9147)گیره های نگهدارنده ابزار3,850,000 ریال
215گیره های نگهدارنده ابزار – THG142 (9140)گیره های نگهدارنده ابزار1,430,000 ریال
216گیره های نگهدارنده ابزار – THG237 (9142)گیره های نگهدارنده ابزار2,090,000 ریال
217گیره های نگهدارنده ابزار – THG304 (9156)گیره های نگهدارنده ابزار6,050,000 ریال
218گیره های نگهدارنده ابزار – THG302 (9139)گیره های نگهدارنده ابزار12,100,000 ریال
219گیره های نگهدارنده ابزار – THG303 (9144)گیره های نگهدارنده ابزار8,250,000 ریال
220گیره های نگهدارنده ابزار – THG234 (9129)گیره های نگهدارنده ابزار6,050,000 ریال
221گیره های نگهدارنده ابزار – THG235 (9133)گیره های نگهدارنده ابزار2,200,000 ریال
222گیره های نگهدارنده ابزار – THG231 (9151)گیره های نگهدارنده ابزار3,630,000 ریال
223گیره های نگهدارنده ابزار – THG232 (9130)گیره های نگهدارنده ابزار3,850,000 ریال
224گیره های نگهدارنده ابزار – THG233 (9134)گیره های نگهدارنده ابزار3,850,000 ریال
225گیره های نگهدارنده ابزار – THG228 (9127)گیره های نگهدارنده ابزار3,820,000 ریال
226گیره های نگهدارنده ابزار – THG229 (9128)گیره های نگهدارنده ابزار3,080,000 ریال
227گیره های نگهدارنده ابزار – THG230 (9132)گیره های نگهدارنده ابزار2,750,000 ریال
228گیره های نگهدارنده ابزار – THG225 (9124)گیره های نگهدارنده ابزار2,310,000 ریال
229گیره های نگهدارنده ابزار – THG226 (9125)گیره های نگهدارنده ابزار2,750,000 ریال
230گیره های نگهدارنده ابزار – THG227 (9126)گیره های نگهدارنده ابزار2,750,000 ریال
231گیره های نگهدارنده ابزار – THG220 (9119)گیره های نگهدارنده ابزار3,630,000 ریال
232گیره های نگهدارنده ابزار – THG216 (9115)گیره های نگهدارنده ابزار2,420,000 ریال
233گیره های نگهدارنده ابزار – THG217 (9116)گیره های نگهدارنده ابزار2,750,000 ریال
234گیره های نگهدارنده ابزار – THG218 (9117)گیره های نگهدارنده ابزار1,980,000 ریال
235گیره های نگهدارنده ابزار – THG125 (9049)گیره های نگهدارنده ابزار1,650,000 ریال
236گیره های نگهدارنده ابزار – THG133 (9106)گیره های نگهدارنده ابزار1,045,000 ریال
237گیره های نگهدارنده ابزار – THG134 (9107)گیره های نگهدارنده ابزار1,210,000 ریال
238گیره های نگهدارنده ابزار – THG210 (9045)گیره های نگهدارنده ابزار6,050,000 ریال
239گیره های نگهدارنده ابزار – THG123 (9047)گیره های نگهدارنده ابزار1,210,000 ریال
240گیره های نگهدارنده ابزار – THG124 (9048)گیره های نگهدارنده ابزار1,430,000 ریال
241گیره های نگهدارنده ابزار – THG207 (9042)گیره های نگهدارنده ابزار1,210,000 ریال
242گیره های نگهدارنده ابزار – THG208 (9043)گیره های نگهدارنده ابزار2,420,000 ریال
243گیره های نگهدارنده ابزار – THG209 (9044)گیره های نگهدارنده ابزار3,850,000 ریال
244گیره های نگهدارنده ابزار – THG122 (9041)گیره های نگهدارنده ابزار2,750,000 ریال
245گیره های نگهدارنده ابزار – THG202 (9032)گیره های نگهدارنده ابزار4,290,000 ریال
246گیره های نگهدارنده ابزار – THG203 (9033)گیره های نگهدارنده ابزار4,620,000 ریال
247گیره های نگهدارنده ابزار – THG201 (9031)گیره های نگهدارنده ابزار4,950,000 ریال
248گیره های نگهدارنده ابزار – THG101 (9001)گیره های نگهدارنده ابزار605,000 ریال
249گیره های نگهدارنده ابزار – THG102 (9002)گیره های نگهدارنده ابزار660,000 ریال
250گاری های حمل بار – CCG404 (TR952)گاری حمل بار81,000,000 ریال
251گاری های حمل بار – CCG403 (TR950)گاری حمل بار75,000,000 ریال
252گاری های حمل بار – CCG401 (TR800)گاری حمل بار59,000,000 ریال
253گیره های نگهدارنده ابزار – THG103 (9003)گیره های نگهدارنده ابزار715,000 ریال
254تابلوهای نمایش ابزار – TBG304 (ST670)تابلوهای نمایش ابزار325,000,000 ریال
255تابلوهای نمایش ابزار – TBG303 (ST650)تابلوهای نمایش ابزار220,000,000 ریال
256تابلوهای نمایش ابزار- TBG302 (STP220)تابلوهای نمایش ابزار550,000,000 ریال
257تابلوهای نمایش ابزار – TBG108 (ST520)تابلوهای نمایش ابزار195,000,000 ریال
258تابلوهای نمایش ابزار – TBG110 (ST400)تابلوهای نمایش ابزار550,000,000 ریال
259تابلوهای نمایش ابزار – TBG106 (ST200S)تابلوهای نمایش ابزار115,000,000 ریال
260تابلوهای نمایش ابزار – TBG112 (ST200)تابلوهای نمایش ابزار285,000,000 ریال
261جعبه ابزار های طبقاتی – LBG602 (603T1)جعبه ابزار قابل حمل13,900,000 ریال
262تابلوهای نمایش ابزار – TBG113 (ST180)تابلوهای نمایش ابزار125,000,000 ریال
263تابلوهای نمایش ابزار – TBG116 (ST153)تابلوهای نمایش ابزار125,000,000 ریال
264تابلوهای نمایش ابزار – TBG103 (ST150)تابلوهای نمایش ابزار220,000,000 ریال
265تابلوهای نمایش ابزار – TBG114 (ST100)تابلوهای نمایش ابزار125,000,000 ریال
266تابلوهای نمایش ابزار – TBG201 (P927)تابلوهای نمایش ابزار110,000,000 ریال
267جعبه ابزار های طبقاتی – LBG402 (493T1)جعبه ابزار قابل حمل12,800,000 ریال
268جعبه ابزار های طبقاتی – LBG207 (413S)جعبه ابزار قابل حمل21,000,000 ریال
269تابلوهای نمایش ابزار – TBG301 (ST220)تابلوهای نمایش ابزار275,000,000 ریال
270جعبه ابزار های طبقاتی – LBG304 (453S)جعبه ابزار قابل حمل24,500,000 ریال
271کمدهای لباس – PWG302 (C403B)کمد شخصی148,000,000 ریال
272کمدهای لباس – PWG301 (C403)کمد شخصی120,000,000 ریال
273کمدهای لباس – PWG202 (C402B)کمد شخصی185,000,000 ریال
274کمدهای لباس – PWG201 (C402)کمد شخصی160,000,000 ریال
275کمدهای لباس – PWG102 (C401B)کمد شخصی135,000,000 ریال
276جعبه ابزار های طبقاتی – LBG302 (453T1)جعبه ابزار قابل حمل9,900,000 ریال
277کمدهای لباس – PWG101 (C401)کمد شخصی110,000,000 ریال
278کمدهای لباس آتش نشانی – FWS302 (CF1500)کمدهای آتش نشانی385,000,000 ریال
279کمدهای لباس آتش نشانی – FWS103 (CF500D)کمدهای آتش نشانی275,000,000 ریال
280کمدهای لباس آتش نشانی – FWS101 (CF400P)کمدهای آتش نشانی185,000,000 ریال
281کمدهای لباس آتش نشانی – FWS201 (CF400)کمدهای آتش نشانی115,000,000 ریال
282جعبه ابزار های طبقاتی – LBG502 (503T1)جعبه ابزار قابل حمل12,000,000 ریال
283کمدهای محافظ ابزار – TLG603 (750S)کمدهای محافظ ابزار495,000,000 ریال
284کمدهای محافظ ابزار – TLG102 (191H1)کمدهای محافظ ابزار330,000,000 ریال
285کمدهای محافظ ابزار – TLG202 (D60)کمدهای محافظ ابزار880,000,000 ریال
286کمدهای محافظ ابزار – TLG203 (D100)کمدهای محافظ ابزار980,000,000 ریال
287کمدهای محافظ ابزار – TLG402 (194M1)کمدهای محافظ ابزار650,000,000 ریال
288کمدهای محافظ ابزار – TLG401 (194MH)کمدهای محافظ ابزار430,000,000 ریال
289کمدهای محافظ ابزار – TLG403 (195MH)کمدهای محافظ ابزار750,000,000 ریال
290جعبه ابزار های طبقاتی – LBG401 (492T1)جعبه ابزار قابل حمل10,500,000 ریال
291جعبه ابزار های طبقاتی – LBG303 (452S)جعبه ابزار قابل حمل19,800,000 ریال
292جعبه ابزار های طبقاتی – LBG301 (452T1)جعبه ابزار قابل حمل9,000,000 ریال
293جعبه ابزار های طبقاتی – LBG501 (502T1)جعبه ابزار قابل حمل9,500,000 ریال
294سبدهای حمل قطعات – IBG102 (K500A)سبد صنعتی25,000,000 ریال
295سبدهای حمل قطعات – IBG201 (K450)سبد صنعتی26,000,000 ریال
296سبدهای حمل قطعات – IBG101 (K450A)سبد صنعتی21,000,000 ریال
297سبدهای حمل قطعات – IBG202 (K500)سبد صنعتی29,500,000 ریال
298پالت های فلزی – IPG104 (P300)پالت صنعتی9,800,000 ریال
299پالت های کشویی – DPG101 (PD179)پالت کشودار130,000,000 ریال
300پالت های کشویی- DPG201 (PD250)پالت کشودار160,000,000 ریال
301پالت های فلزی – IPG102 (P200)پالت صنعتی5,000,000 ریال
302پالت های فلزی – IPG103 (P260)پالت صنعتی8,000,000 ریال
303گاری حمل سبد – CCG502 (TK600)گاری حمل بار33,000,000 ریال
304گاری حمل سبد – CCG501 (TK500)گاری حمل بار35,000,000 ریال
305قفسه کشویی انبارش قطعات سنگین-DRG201 (CW2175/300)تجهیزات انبارش1,550,000,000 ریال
306جعبه ابزار های صندوقی – PBG103 (518)جعبه ابزار قابل حمل45,000,000 ریال
307جعبه ابزار های صندوقی – PBG203 (402)جعبه ابزار قابل حمل7,700,000 ریال
308جعبه ابزار های صندوقی – PBG304 (403)جعبه ابزار قابل حمل9,800,000 ریال
309جعبه ابزار های صندوقی – PBG209 (650)جعبه ابزار قابل حمل31,000,000 ریال
310جعبه ابزار های صندوقی – PBG301 (333)جعبه ابزار قابل حمل8,800,000 ریال
311جعبه ابزار های صندوقی – PBG302 (383)جعبه ابزار قابل حمل31,000,000 ریال
312جعبه ابزار های صندوقی – PBG305 (483)جعبه ابزار قابل حمل35,000,000 ریال
313جعبه ابزار های صندوقی – PBG207 (550)جعبه ابزار قابل حمل28,500,000 ریال
314کمدهای محافظ ابزار – TLG404 (199MH)کمدهای محافظ ابزار550,000,000 ریال
315کمدهای محافظ ابزار – TLG213 (198MH)کمدهای محافظ ابزار425,000,000 ریال
316کمدهای محافظ ابزار – TLG212 (197M)کمدهای محافظ ابزار355,000,000 ریال
317جعبه ابزار های نیمه پرتابل – DCG110 (724)جعبه ابزارهای کارگاهی69,000,000 ریال
318جعبه ابزار های نیمه پرتابل – DCG107 (524)جعبه ابزارهای کارگاهی50,000,000 ریال
319جعبه ابزار های نیمه پرتابل – DCG108 (524G)جعبه ابزارهای کارگاهی55,000,000 ریال
320جعبه ابزار های نیمه پرتال – PBG401 (518G)جعبه ابزارهای نیمه پرتابل55,000,000 ریال
321کمدهای محافظ ابزار – TLG215 (197H)کمدهای محافظ ابزار395,000,000 ریال
322کمدهای محافظ ابزار – TLG214 (197MH)کمدهای محافظ ابزار455,000,000 ریال
323کمدهای محافظ ابزار – TLG205 (196M1)کمدهای محافظ ابزار475,000,000 ریال
324کمدهای محافظ ابزار – TLG206 (196H1)کمدهای محافظ ابزار540,000,000 ریال
325کمدهای محافظ ابزار – TLG204 (196MH)کمدهای محافظ ابزار395,000,000 ریال
326کمدهای محافظ ابزار – TLG207 (192H1)کمدهای محافظ ابزار530,000,000 ریال
327کمدهای محافظ ابزار – TLG211 (192MH)کمدهای محافظ ابزار395,000,000 ریال
328کمدهای محافظ ابزار – TLG208 (190H1)کمدهای محافظ ابزار550,000,000 ریال
329کمدهای محافظ ابزار – TLG209 (190MH)کمدهای محافظ ابزار475,000,000 ریال
330کمدهای محافظ ابزار – TLG103 (193M)کمدهای محافظ ابزار295,000,000 ریال
331کمدهای محافظ ابزار – TLG101 (191M)کمدهای محافظ ابزار285,000,000 ریال
332کمدهای محافظ ابزار – TLG605 (754)کمدهای محافظ ابزار95,000,000 ریال
333کمدهای محافظ ابزار – TLG601 (750)کمدهای محافظ ابزار99,000,000 ریال
334کمدهای محافظ ابزار – TLG608 (454B)کمدهای محافظ ابزار69,000,000 ریال
335کمدهای محافظ ابزار – TLG606 (450B)کمدهای محافظ ابزار75,000,000 ریال
336صندلی | ISG303 (370B)صندلی صنعتی22,500,000 ریال
337خرک فلزی صنعتی – WSG201 (809)خرک75,000,000 ریال
338خرک فلزی صنعتی – WSG101 (808)خرک65,000,000 ریال
339وان شستشوی صنعتی – ITG101 (580V)وان شستشو175,000,000 ریال
340صندلی | ISG201 (370SB)صندلی صنعتی34,000,000 ریال
341محافظ های کلت – CLS204 (N86)محافظ های کلت دستگاه CNC165,000,000 ریال
342محافظ های کلت – CLS202 (N81)محافظ های کلت دستگاه CNC135,000,000 ریال
343محافظ های کلت – CLS401 (L92)محافظ های کلت دستگاه CNC110,000,000 ریال
344محافظ های کلت – CLS501 (L90)محافظ های کلت دستگاه CNC435,000,000 ریال
345میز کارهای حرفه ای – WBG703 (T520C)میزکارهای حرفه ای355,000,000 ریال
346میز کارهای حرفه ای – WBG303 (200SL)میزکارهای حرفه ایتماس بگیرید
347میز کارهای حرفه ای – (180SL) WBG203میزکارهای حرفه ایتماس بگیرید
348میز کارهای حرفه ای – WBG102 (100SL)میزکارهای حرفه ایتماس بگیرید
349میز کارهای حرفه ای – DBG901 (T1S)میزکارهای حرفه ای1,050,000,000 ریال
350میز کارهای حرفه ای – DBG902 (T4S)میزکارهای حرفه ای3,900,000,000 ریال
351میز کارهای حرفه ای – DBG601 (T287W)میزکارهای حرفه ای690,000,000 ریال
352میز کارهای حرفه ای – DBG908 (T286W)میزکارهای حرفه ای930,000,000 ریال
353میز کارهای حرفه ای – DBG904 (T181W)میزکارهای حرفه ای1,080,000,000 ریال
354میز کارهای حرفه ای – DBG808 (T153EW)میزکارهای حرفه ای530,000,000 ریال
355میز کارهای حرفه ای – DBG807 (T153E)میزکارهای حرفه ای480,000,000 ریال
356میز کارهای حرفه ای -DBG806 (T152EW)میزکارهای حرفه ای550,000,000 ریال
357میز کارهای حرفه ای – DBG805 (T152E)میزکارهای حرفه ای490,000,000 ریال
358میز کارهای حرفه ای – DBG202 (T151W)میزکارهای حرفه ای185,000,000 ریال
359میز کارهای حرفه ای – DBG201 (T151)میزکارهای حرفه ای135,000,000 ریال
360میز کارهای حرفه ای – DBG504 (T151BW)میزکارهای حرفه ای290,000,000 ریال
361میز کارهای حرفه ای – DBG503 (T151B)میزکارهای حرفه ای240,000,000 ریال
362میز کارهای حرفه ای – DBG502 (T151SW)میزکارهای حرفه ای395,000,000 ریال
363میز کارهای حرفه ای – DBG501 (T151S)میزکارهای حرفه ای330,000,000 ریال
364میز کارهای حرفه ای – DBG803 (T151E)میزکارهای حرفه ای430,000,000 ریال
365میز کارهای حرفه ای – DBG802 (T150W)میزکارهای حرفه ای640,000,000 ریال
366میز کارهای حرفه ای – DBG801 (T150S)میزکارهای حرفه ای590,000,000 ریال
367میز کارهای حرفه ای – WBG606 (T203)میزکارهای حرفه ای750,000,000 ریال
368میز کارهای حرفه ای – WBG504 (T150)میزکارهای حرفه ای450,000,000 ریال
369میز کارهای حرفه ای – WBG302 (400)میزکارهای حرفه ای390,000,000 ریال
370میز کارهای حرفه ای – WBG604 (T400)میزکارهای حرفه ای1,050,000,000 ریال
371میز کارهای حرفه ای – WBG605 (T400B)میزکارهای حرفه ای1,250,000,000 ریال
372میز کارهای حرفه ای – WBG903 (T400S)میزکارهای حرفه ای1,750,000,000 ریال
373میز کارهای حرفه ای – WBG301 (200)میزکارهای حرفه ای155,000,000 ریال
374میز کارهای حرفه ای – WBG603 (200T)میزکارهای حرفه ای490,000,000 ریال
375میز کارهای حرفه ای – WBG601 (200A)میزکارهای حرفه ای390,000,000 ریال
376میز کارهای حرفه ای – WBG602 (200B)میزکارهای حرفه ای540,000,000 ریال
377میز کارهای حرفه ای – WBG902 (200AB)میزکارهای حرفه ای630,000,000 ریال
378میز کارهای حرفه ای – WBG901 (200M)میزکارهای حرفه ای890,000,000 ریال
379میز کارهای حرفه ای – WBG201 (180)میزکارهای حرفه ای145,000,000 ریال
380میز کارهای حرفه ای – WBG503 (180T)میزکارهای حرفه ای330,000,000 ریال
381میز کارهای حرفه ای – WBG501 (180A)میزکارهای حرفه ای440,000,000 ریال
382میز کارهای حرفه ای – WBG502 (180B)میزکارهای حرفه ای420,000,000 ریال
383میز کارهای حرفه ای – WBG802 (180H)میزکارهای حرفه ای520,000,000 ریال
384میز کارهای حرفه ای – WBG801 (180M)میزکارهای حرفه ای635,000,000 ریال
385میز کارهای حرفه ای – WBG805 (T540B)میزکارهای حرفه ای450,000,000 ریال
386میز کارهای حرفه ای – WBG507 (T540)میزکارهای حرفه ای260,000,000 ریال
387میز کارهای حرفه ای – WBG202 (T500)میزکارهای حرفه ای85,000,000 ریال
388میز کارهای حرفه ای – WBG101 (100)میزکارهای حرفه ای89,000,000 ریال
389میز کارهای حرفه ای – WBG401 (T100)میزکارهای حرفه ای165,000,000 ریال
390میز کارهای حرفه ای – WBG403 (MT101B)میزکارهای حرفه ای175,000,000 ریال
391میز کارهای حرفه ایWBG402 (MT100B)میزکارهای حرفه ای225,000,000 ریال
392میز کارهای حرفه ای WBG701 (MT100)میزکارهای حرفه ای295,000,000 ریال
393میزکار حرفه ای – WBG409 (ME920)میز کار صنعتی75,000,000 ریال
394گاری های حمل بار – CCG201 (801)گاری حمل بار68,000,000 ریال
395میزکار حرفه ای – WBG706 (800B)میز کار صنعتی215,000,000 ریال
396میزکار حرفه ای – WBG404 (800)میز کار صنعتی175,000,000 ریال
397جعبه ابزار کارگاهی – DCG104 (511)جعبه ابزارهای کارگاهی190,000,000 ریال
398جعبه ابزار کارگاهی DCG211 (727X)جعبه ابزارهای کارگاهی315,000,000 ریال
399جعبه ابزار کارگاهی – DCG210 (726XP)جعبه ابزارهای کارگاهی160,000,000 ریال
400جعبه ابزار کارگاهی DCG218 (SU1700X)جعبه ابزارهای کارگاهی510,000,000 ریال
401جعبه ابزار کارگاهی DCG217 (SU1700)جعبه ابزارهای کارگاهی650,000,000 ریال
402جعبه ابزار کارگاهی DCG216 (SU1400X)جعبه ابزارهای کارگاهی270,000,000 ریال
403جعبه ابزار کارگاهی DCG215 (SU1400)جعبه ابزارهای کارگاهی395,000,000 ریال
404جعبه ابزار کارگاهیDCG125 (736)جعبه ابزارهای کارگاهی150,000,000 ریال
405جعبه ابزار کارگاهی DCG103 (497G)جعبه ابزارهای کارگاهی85,000,000 ریال
406جعبه ابزار کارگاهی DCG113 (725B1)جعبه ابزارهای کارگاهی115,000,000 ریال
407جعبه ابزار کارگاهی DCG201 (455B2)جعبه ابزارهای کارگاهی89,000,000 ریال
408جعبه ابزار کارگاهی DCG212 (728S)جعبه ابزارهای کارگاهی195,000,000 ریال
409جعبه ابزار کارگاهی DCG123 (728)جعبه ابزارهای کارگاهی165,000,000 ریال
410جعبه ابزار کارگاهی – DCG112 (725)جعبه ابزارهای کارگاهی165,000,000 ریال
411جعبه ابزار کارگاهی DCG208 (726LX1)جعبه ابزارهای کارگاهی255,000,000 ریال
412جعبه ابزار کارگاهی – DCG209 (726X)جعبه ابزارهای کارگاهی135,000,000 ریال
413جعبه ابزار کارگاهی DCG116 (726B1S)جعبه ابزارهای کارگاهی240,000,000 ریال
414جعبه ابزار کارگاهی DCG119 (726B4)جعبه ابزارهای کارگاهی165,000,000 ریال
415جعبه ابزار کارگاهی – DCG118 (726B3)جعبه ابزارهای کارگاهی125,000,000 ریال
416جعبه ابزار کارگاهی DCG115 (726B1)جعبه ابزارهای کارگاهی115,000,000 ریال
دانلود لیست قیمت محصولات