لیست قیمت

لیست قیمت
لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ
توضیحات
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۵
ردیف عنوان محصول نوع محصول قیمت
1 کابینت صنعتی – ICG103 کابینت های صنعتی 1,220,000,000 ریال
2 کمدهای لباس – PWG107 کمد شخصی 165,000,000 ریال
3 کمدهای لباس – PWG106 کمد شخصی 155,000,000 ریال
4 میزکار مونتاژ – ABG703 میزکار مونتاژ 340,000,000 ریال
5 میزکار مونتاژ – ABG702 میزکار مونتاژ 385,000,000 ریال
6 میزکار مونتاژ – ABG701 میزکار مونتاژ 375,000,000 ریال
7 میزکار مونتاژ – ABG502 میزکار مونتاژ 335,000,000 ریال
8 میزکار مونتاژ – ABG501 میزکار مونتاژ 315,000,000 ریال
9 میز کارهای حرفه ای – DBG909 میزکارهای حرفه ای 990,000,000 ریال
10 میز کارهای حرفه ای – DBG811 میزکارهای حرفه ای 490,000,000 ریال
11 میز کارهای حرفه ای – DBG810 میزکارهای حرفه ای 430,000,000 ریال
12 میز کارهای حرفه ای – DBG809 میزکارهای حرفه ای 480,000,000 ریال
13 ترولی نظافت – SPG101 محصولات خاص 155,000,000 ریال
14 میز کارهای حرفه ای – WBG812 (LT2) میزکارهای حرفه ای 1,070,000,000 ریال
15 میز کارهای حرفه ای – WBG304 میزکارهای حرفه ای 210,000,000 ریال
16 میز کارهای حرفه ای – WBG205 میزکارهای حرفه ای 195,000,000 ریال
17 گیره های نگهدارنده ابزار – THG356 گیره های نگهدارنده ابزار 3,000,000 ریال
18 کمد لباس – PWG403 کمد شخصی تماس بگیرید
19 کمد لباس – PWG402 کمد شخصی 135,000,000 ریال
20 جعبه ابزار های صندوقی – PBG402 (652g) جعبه ابزار قابل حمل 49,000,000 ریال
21 جعبه ابزار های صندوقی – PBG205 (460) جعبه ابزار قابل حمل 23,000,000 ریال
22 جعبه ابزار های صندوقی – PBG105 (652) جعبه ابزار قابل حمل 42,000,000 ریال
23 جعبه ابزار های طبقاتی – (LBG601 (603B جعبه ابزار قابل حمل 13,000,000 ریال
24 گیره های نگهدارنده ابزار – 9263-THG247 گیره های نگهدارنده ابزار 2,200,000 ریال
25 گیره های نگهدارنده ابزار – 9226-THG325 گیره های نگهدارنده ابزار 2,500,000 ریال
26 کمدهای محافظ ابزار – TLG302 کمدهای محافظ ابزار 410,000,000 ریال
27 تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG110 تجهیزات انبارش 125,000,000 ریال
28 تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG109 تجهیزات انبارش 98,000,000 ریال
29 تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG108 تجهیزات انبارش 195,000,000 ریال
30 تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG107 تجهیزات انبارش 115,000,000 ریال
31 تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG106 تجهیزات انبارش 88,000,000 ریال
32 تجهیزات انبارش قطعات سبک – FRG105 تجهیزات انبارش 185,000,000 ریال
33 جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG304 انبار قابل حمل 345,000,000 ریال
34 جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG303 انبار قابل حمل 265,000,000 ریال
35 جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG302 انبار قابل حمل 215,000,000 ریال
36 جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG301 انبار قابل حمل 145,000,000 ریال
37 گاری های حمل بار – CCG102 گاری حمل بار 95,000,000 ریال
38 گاری های حمل بار – CCG101 گاری حمل بار 85,000,000 ریال
39 میزکار مونتاژ – ABG303 میزکار مونتاژ 320,000,000 ریال
40 میزکار مونتاژ – ABG102 میزکار مونتاژ 315,000,000 ریال
41 کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG205 کمد شخصی 210,000,000 ریال
42 جعبه ابزار کالسکه دار LBG702 (603GT1) جعبه ابزارهای نیمه پرتابل 31,000,000 ریال
43 گیره های نگهدارنده ابزار – THG253 گیره های نگهدارنده ابزار 8,500,000 ریال
44 گیره های نگهدارنده ابزار – THG170 گیره های نگهدارنده ابزار 1,500,000 ریال
45 گیره های نگهدارنده ابزار – THG169 گیره های نگهدارنده ابزار 1,250,000 ریال
46 گیره های نگهدارنده ابزار – THG252(9274) گیره های نگهدارنده ابزار 1,500,000 ریال
47 گیره های نگهدارنده ابزار – THG250(9272) گیره های نگهدارنده ابزار 7,500,000 ریال
48 گیره های نگهدارنده ابزار – THG337(9270) گیره های نگهدارنده ابزار 8,500,000 ریال
49 گیره های نگهدارنده ابزار – THG164(9269) گیره های نگهدارنده ابزار 2,500,000 ریال
50 گیره های نگهدارنده ابزار – THG163 (9268) گیره های نگهدارنده ابزار 5,500,000 ریال
51 گیره های نگهدارنده ابزار – THG160 (9264) گیره های نگهدارنده ابزار 1,500,000 ریال
52 گیره های نگهدارنده ابزار – THG156 (9256) گیره های نگهدارنده ابزار 7,500,000 ریال
53 گیره های نگهدارنده ابزار – THG236 (9160) گیره های نگهدارنده ابزار 3,500,000 ریال
54 گیره های نگهدارنده ابزار – THG141 (9159) گیره های نگهدارنده ابزار 6,500,000 ریال
55 گیره های نگهدارنده ابزار – THG127 (9051) گیره های نگهدارنده ابزار 3,500,000 ریال
56 تجهیزات انبارش قطعات سبک-MRG103 (WM895SH) تجهیزات انبارش 155,000,000 ریال
57 تجهیزات انبارش قطعات سبک-MRG101 (WM800) تجهیزات انبارش 145,000,000 ریال
58 خرک فلزی صنعتی – WSG102 (810) خرک 115,000,000 ریال
59 پالت های فلزی – IPG108 پالت صنعتی 7,500,000 ریال
60 پالت های فلزی – IPG106 پالت صنعتی 11,000,000 ریال
61 پالت های فلزی – IPG105 پالت صنعتی 9,500,000 ریال
62 تابلوهای نمایش ابزار- TBG312 (ST182) تابلوهای نمایش ابزار 210,000,000 ریال
63 تابلوهای نمایش ابزار- TBG311 (ST172) تابلوهای نمایش ابزار 198,000,000 ریال
64 تابلوهای نمایش ابزار- TBG203 (ST171) تابلوهای نمایش ابزار 185,000,000 ریال
65 تابلوهای نمایش ابزار- TBG401 (ST86) تابلوهای نمایش ابزار 44,000,000 ریال
66 تابلوهای نمایش ابزار- TBG307 (STP159H) تابلوهای نمایش ابزار 165,000,000 ریال
67 تابلوهای نمایش ابزار- TBG308 (STPM159) تابلوهای نمایش ابزار 240,000,000 ریال
68 تابلوهای نمایش ابزار – TBG120 (P925E) تابلوهای نمایش ابزار 73,000,000 ریال
69 تابلوهای نمایش ابزار – TBG204 (P926E) تابلوهای نمایش ابزار 125,000,000 ریال
70 تابلوهای نمایش ابزار – TBG202 (P926) تابلوهای نمایش ابزار 140,000,000 ریال
71 صندلی ISG306 (MA370S) صندلی صنعتی 29,500,000 ریال
72 صندلی ISG106 (MA370B2) صندلی صنعتی 31,000,000 ریال
73 صندلی ISG304 (MA370B) صندلی صنعتی 26,500,000 ریال
74 صندلی ISG202 (MA370SB) صندلی صنعتی 29,500,000 ریال
75 صندلی ISG203 (360HABR) صندلی صنعتی 38,000,000 ریال
76 صندلی ISG401 (360HA) صندلی صنعتی 32,000,000 ریال
77 کمدهای محافظ ابزار – TLG304 کمدهای محافظ ابزار 390,000,000 ریال
78 کمدهای محافظ ابزار – TLG303 کمدهای محافظ ابزار 450,000,000 ریال
79 کمدهای محافظ ابزار – TLG230 کمدهای محافظ ابزار 460,000,000 ریال
80 کمدهای محافظ ابزار – TLG229 کمدهای محافظ ابزار 510,000,000 ریال
81 کمدهای محافظ ابزار – TLG228 کمدهای محافظ ابزار 410,000,000 ریال
82 کمدهای محافظ ابزار – TLG227 کمدهای محافظ ابزار 380,000,000 ریال
83 کمدهای محافظ ابزار – TLG218 (190P) کمدهای محافظ ابزار 325,000,000 ریال
84 محافظ های کلت – CLS302 (L94) محافظ های کلت دستگاه CNC 330,000,000 ریال
85 میز کارهای حرفه ای -WBG809 میزکارهای حرفه ای 295,000,000 ریال
86 میز کارهای حرفه ای -WBG808 میزکارهای حرفه ای 290,000,000 ریال
87 میز کارهای حرفه ای -WBG807 میزکارهای حرفه ای 295,000,000 ریال
88 میز کارهای حرفه ای – WBG806 میزکارهای حرفه ای 235,000,000 ریال
89 میز کارهای حرفه ای – WBG510 میزکارهای حرفه ای 220,000,000 ریال
90 میز کارهای حرفه ای – WBG509 میزکارهای حرفه ای 230,000,000 ریال
91 میز کارهای حرفه ای – WBG508 میزکارهای حرفه ای 175,000,000 ریال
92 میز کارهای حرفه ای – WBG609 (T400V2) میزکارهای حرفه ای 870,000,000 ریال
93 میز کارهای حرفه ای – WBG906 (T400SV2) میزکارهای حرفه ای 1,550,000,000 ریال
94 میز کارهای حرفه ای – WBG608 (200TV2) میزکارهای حرفه ای 410,000,000 ریال
95 میز کارهای حرفه ای – WBG905 (200MV2) میزکارهای حرفه ای 780,000,000 ریال
96 میز کارهای حرفه ای – WBG511 (180AV2) میزکارهای حرفه ای 385,000,000 ریال
97 میز کارهای حرفه ای – WBG810 (180MV2) میزکارهای حرفه ای 550,000,000 ریال
98 میز کارهای حرفه ای – WBG811 (T510B) میزکارهای حرفه ای 355,000,000 ریال
99 میز کارهای حرفه ای – WBG512 (T510) میزکارهای حرفه ای 190,000,000 ریال
100 میز کار صنعتی (WBG702 (MT101 میزکارهای حرفه ای 275,000,000 ریال
101 میزکار مونتاژ – (CMWB014)ABG101 میزکار مونتاژ 295,000,000 ریال
102 میزکار مونتاژ- (AB12) ABG302 میزکار مونتاژ 365,000,000 ریال
103 میزکار مونتاژ – (AB11) ABG301 میزکار مونتاژ 355,000,000 ریال
104 جعبه ابزار کارگاهی – DCG223 جعبه ابزارهای کارگاهی 790,000,000 ریال
105 جعبه ابزار کارگاهی – DCG222 جعبه ابزارهای کارگاهی 1,250,000,000 ریال
106 جعبه ابزار کارگاهی DCG221 جعبه ابزارهای کارگاهی 490,000,000 ریال
107 جعبه ابزار کارگاهی – DCG220 جعبه ابزارهای کارگاهی 750,000,000 ریال
108 نگهدارنده ابزار | THG161 (9266) گیره های نگهدارنده ابزار 1,500,000 ریال
109 گیره نگهدارنده | THG248 (9265) گیره های نگهدارنده ابزار 3,500,000 ریال
110 گیره نگهدارنده ابزار THG158 (9259) گیره های نگهدارنده ابزار 2,000,000 ریال
111 جعبه ابزار کارگاهیDCG205 (726Z) جعبه ابزارهای کارگاهی 195,000,000 ریال
112 میز کار حرفه ایی WBG708 (885) میز کار صنعتی 350,000,000 ریال
113 میزکار حرفه اییWBG709 (885T) میز کار صنعتی 320,000,000 ریال
114 کمد محافظ کلت CLS502 (L90VC) محافظ های کلت دستگاه CNC 420,000,000 ریال
115 میز کار حرفه ای WBG904 (T203S) میزکارهای حرفه ای 1,430,000,000 ریال
116 کمد آتش نشانی FWS104 (CF500DH) کمدهای آتش نشانی 210,000,000 ریال
117 محافظ قالب پانچ – PDS301 (PT1004) محافظ قالب پانچ (سنبه و ماتریس) 330,000,000 ریال
118 گاری های حمل بار – CCG206 (881) گاری حمل بار 95,000,000 ریال
119 صندلی ISG101 (370B2) صندلی صنعتی 25,500,000 ریال
120 جعبه ابزار کالسکه دار LBG701 (603BGT1) جعبه ابزارهای نیمه پرتابل 32,000,000 ریال
121 پریز سیار THG155 (9228) گیره های نگهدارنده ابزار 9,500,000 ریال
122 جای زونکن A4 کد THG319 (9222) گیره های نگهدارنده ابزار 3,500,000 ریال
123 جای زونکن A5 کد THG320 (9223) گیره های نگهدارنده ابزار 3,000,000 ریال
124 چیدمان پیشنهادی شاهرخ تجهیزات انبارش تماس بگیرید
125 کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG303 (L503) کمد شخصی 215,000,000 ریال
126 کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG203 (L502) کمد شخصی 195,000,000 ریال
127 کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG104 (L501) کمد شخصی 175,000,000 ریال
128 کمد لباس آتشنشانی | FWS301 (CF188) کمدهای آتش نشانی 220,000,000 ریال
129 کمد محافظ ابزار TLG201 (D52) کمدهای محافظ ابزار 630,000,000 ریال
130 محافظ قالبهای پانچ رومیزی – PDS101 (PT816) محافظ قالب پانچ (سنبه و ماتریس) 145,000,000 ریال
131 نیمکت کمد لباس | ISG305 (B5100) کمد شخصی 65,000,000 ریال
132 کمد لباس آتش نشانی FWS202 (CF400B) کمدهای آتش نشانی 105,000,000 ریال
133 قفسه انبارشی DRG202 (CW2175H/300) تجهیزات انبارش 1,100,000,000 ریال
134 قفسه انبارشی DRG102 (CW2175H/200) تجهیزات انبارش 890,000,000 ریال
135 صندلی ISG302 (370S) صندلی صنعتی 21,500,000 ریال
136 محافظ قالب برک | BDS301 (BT900) محافظ قالب برک (خم) 175,000,000 ریال
137 کمد لباس PWG401 (C404) کمد شخصی 95,000,000 ریال
138 کمد لباس PWG501 (C408) کمد شخصی 135,000,000 ریال
139 کمد لباس پرسنلی و ورزشی PWG103 (C501) کمد شخصی 165,000,000 ریال
140 کمد آزمایشگاهی TLS201 (197CHL) کمدهای آزمایشگاهی 855,000,000 ریال
141 کمد محافظ ابزار TLG222 (M197VC) کمدهای محافظ ابزار 450,000,000 ریال
142 کمد محافظ ابزار TLG221 (H197VC) کمدهای محافظ ابزار 375,000,000 ریال
143 کمد محافظ ابزار TLG220 (197VC) کمدهای محافظ ابزار 340,000,000 ریال
144 کمد محافظ ابزار TLG301 (192VC) کمدهای محافظ ابزار 465,000,000 ریال
145 قفسه کشویی انبارش قطعات سنگین DRG401 (CW2045/900) تجهیزات انبارش 2,450,000,000 ریال
146 میز کار حرفه ای WBG704 (T725E) میزکارهای حرفه ای 265,000,000 ریال
147 جعبه ابزار کارگاهی DCG213 (728X) جعبه ابزارهای کارگاهی 290,000,000 ریال
148 پالت کشویی DPG103 (PD857) پالت کشودار 105,000,000 ریال
149 پالتهای کشویی DPG204 (PD490B) پالت کشودار 188,000,000 ریال
150 پالتهای کشویی DPG206 (PD910B) پالت کشودار 290,000,000 ریال
151 پالتهای کشویی DPG205 (PD910) پالت کشودار 295,000,000 ریال
152 میز کارهای حرفه ای -DBG905 (T182W) میزکارهای حرفه ای 790,000,000 ریال
153 قفسه کشویی انبارش قطعات سنگین DRG101 (CW2175/200) تجهیزات انبارش 1,200,000,000 ریال
154 قفسه انبارش سبک – FRG205 (W1990H1) تجهیزات انبارش 125,000,000 ریال
155 قفسه انبارش سبک – FRG204 (W1990H) تجهیزات انبارش 135,000,000 ریال
156 قفسه انبارش سبک – FRG203 (W1990C) تجهیزات انبارش 220,000,000 ریال
157 قفسه انبارش سبک – FRG201 (W1990) تجهیزات انبارش 440,000,000 ریال
158 کمد محافظ قالب برک – BDS102 (BT105) محافظ قالب برک (خم) 595,000,000 ریال
159 کمد محافظ قالب CPS101 (UT104) محصولات ترکیبی 1,250,000,000 ریال
160 کابینت صنعتی – ICG102 (IU3000V2) کابینت های صنعتی 1,650,000,000 ریال
161 کابینت صنعتی – ICG101 (IU3000) کابینت های صنعتی 1,350,000,000 ریال
162 محافظ کلت CLS102 (PN615) محافظ های کلت دستگاه CNC 45,000,000 ریال
163 محافظ کلت CLS104 (PN815) محافظ های کلت دستگاه CNC 60,000,000 ریال
164 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG206 (412S) جعبه ابزار قابل حمل 16,500,000 ریال
165 میز کار حرفه ایی WBG405 (D801) میز کار صنعتی 69,000,000 ریال
166 جعبه ابزار کارگاهی DCG122 (727) جعبه ابزارهای کارگاهی 165,000,000 ریال
167 میز کارهای حرفه ای – WBG505 (T500B) میزکارهای حرفه ای 295,000,000 ریال
168 گاری های حمل بار – CCG204 (804) گاری حمل بار 75,000,000 ریال
169 میز کارهای حرفه ای – DBG804 (T151EW) میزکارهای حرفه ای 420,000,000 ریال
170 محافظ های کلت – CLS101 (B550) محافظ های کلت دستگاه CNC 9,800,000 ریال
171 کمدهای محافظ ابزار – TLG210 (192M1) کمدهای محافظ ابزار 430,000,000 ریال
172 تابلوهای نمایش ابزار – TBG101 (P925) تابلوهای نمایش ابزار 85,000,000 ریال
173 میزکارهای حرفه ای-DBG505 (T120W) میزکارهای حرفه ای 550,000,000 ریال
174 میز کارهای حرفه ای – WBG803 (LT1) میزکارهای حرفه ای 1,080,000,000 ریال
175 میز کارهای حرفه ای – DBG903 (T180W) میزکارهای حرفه ای 920,000,000 ریال
176 میز کارهای حرفه ای – DBG907 (T285W) میزکارهای حرفه ای 830,000,000 ریال
177 میزکار حرفه ایی WBG707 (800S) میز کار صنعتی 220,000,000 ریال
178 گاری های حمل بار – CCG303 (TR1201) گاری حمل بار 93,000,000 ریال
179 گاری های حمل بار – CCG304 (TR1202) گاری حمل بار 98,000,000 ریال
180 گاری های حمل بار – CCG106 (TR923M) گاری حمل بار 145,000,000 ریال
181 گاری های حمل بار – CCG105 (TR923FD) گاری حمل بار 125,000,000 ریال
182 گاری های حمل بار – CCG104 (TR923F) گاری حمل بار 115,000,000 ریال
183 گاری های حمل بار – CCG103 (TR923) گاری حمل بار 125,000,000 ریال
184 گاری های حمل بار – CCG301 (TR880B) گاری حمل بار 43,000,000 ریال
185 گاری های حمل بار – CCG113 (TR880) گاری حمل بار 49,000,000 ریال
186 گیره های نگهدارنده ابزار – THG315 (9212) گیره های نگهدارنده ابزار 5,500,000 ریال
187 گیره های نگهدارنده ابزار – THG313 (9208) گیره های نگهدارنده ابزار 5,500,000 ریال
188 گیره های نگهدارنده ابزار – THG314 (9209) گیره های نگهدارنده ابزار 4,500,000 ریال
189 گیره های نگهدارنده ابزار – THG154 (9211) گیره های نگهدارنده ابزار 1,500,000 ریال
190 گیره های نگهدارنده ابزار – THG310 (9206) گیره های نگهدارنده ابزار 2,050,000 ریال
191 گیره های نگهدارنده ابزار – THG311 (9207) گیره های نگهدارنده ابزار 2,200,000 ریال
192 گیره های نگهدارنده ابزار – THG307 (9201) گیره های نگهدارنده ابزار 3,300,000 ریال
193 گیره های نگهدارنده ابزار – THG308 (9202) گیره های نگهدارنده ابزار 2,500,000 ریال
194 گیره های نگهدارنده ابزار – THG306 (9205) گیره های نگهدارنده ابزار 2,400,000 ریال
195 گیره های نگهدارنده ابزار – THG321 (9213) گیره های نگهدارنده ابزار 2,100,000 ریال
196 گیره های نگهدارنده ابزار – THG322 (9214) گیره های نگهدارنده ابزار 1,900,000 ریال
197 گیره های نگهدارنده ابزار – THG148 (9152) گیره های نگهدارنده ابزار 2,000,000 ریال
198 گیره های نگهدارنده ابزار – THG149 (9153) گیره های نگهدارنده ابزار 3,000,000 ریال
199 گیره های نگهدارنده ابزار – THG239 (9148) گیره های نگهدارنده ابزار 5,500,000 ریال
200 گیره های نگهدارنده ابزار – THG146 (9149) گیره های نگهدارنده ابزار 1,800,000 ریال
201 گیره های نگهدارنده ابزار – THG147 (9150) گیره های نگهدارنده ابزار 2,000,000 ریال
202 گیره های نگهدارنده ابزار – THG238 (9147) گیره های نگهدارنده ابزار 3,500,000 ریال
203 گیره های نگهدارنده ابزار – THG142 (9140) گیره های نگهدارنده ابزار 1,300,000 ریال
204 گیره های نگهدارنده ابزار – THG237 (9142) گیره های نگهدارنده ابزار 1,900,000 ریال
205 گیره های نگهدارنده ابزار – THG304 (9156) گیره های نگهدارنده ابزار 5,500,000 ریال
206 گیره های نگهدارنده ابزار – THG302 (9139) گیره های نگهدارنده ابزار 11,000,000 ریال
207 گیره های نگهدارنده ابزار – THG303 (9144) گیره های نگهدارنده ابزار 7,500,000 ریال
208 گیره های نگهدارنده ابزار – THG234 (9129) گیره های نگهدارنده ابزار 5,500,000 ریال
209 گیره های نگهدارنده ابزار – THG235 (9133) گیره های نگهدارنده ابزار 2,000,000 ریال
210 گیره های نگهدارنده ابزار – THG231 (9151) گیره های نگهدارنده ابزار 3,300,000 ریال
211 گیره های نگهدارنده ابزار – THG232 (9130) گیره های نگهدارنده ابزار 3,500,000 ریال
212 گیره های نگهدارنده ابزار – THG233 (9134) گیره های نگهدارنده ابزار 3,500,000 ریال
213 گیره های نگهدارنده ابزار – THG228 (9127) گیره های نگهدارنده ابزار 3,500,000 ریال
214 گیره های نگهدارنده ابزار – THG229 (9128) گیره های نگهدارنده ابزار 2,800,000 ریال
215 گیره های نگهدارنده ابزار – THG230 (9132) گیره های نگهدارنده ابزار 2,500,000 ریال
216 گیره های نگهدارنده ابزار – THG225 (9124) گیره های نگهدارنده ابزار 2,100,000 ریال
217 گیره های نگهدارنده ابزار – THG226 (9125) گیره های نگهدارنده ابزار 2,500,000 ریال
218 گیره های نگهدارنده ابزار – THG227 (9126) گیره های نگهدارنده ابزار 2,500,000 ریال
219 گیره های نگهدارنده ابزار – THG220 (9119) گیره های نگهدارنده ابزار 3,300,000 ریال
220 گیره های نگهدارنده ابزار – THG216 (9115) گیره های نگهدارنده ابزار 2,200,000 ریال
221 گیره های نگهدارنده ابزار – THG217 (9116) گیره های نگهدارنده ابزار 2,500,000 ریال
222 گیره های نگهدارنده ابزار – THG218 (9117) گیره های نگهدارنده ابزار 1,800,000 ریال
223 گیره های نگهدارنده ابزار – THG125 (9049) گیره های نگهدارنده ابزار 1,500,000 ریال
224 گیره های نگهدارنده ابزار – THG133 (9106) گیره های نگهدارنده ابزار 950,000 ریال
225 گیره های نگهدارنده ابزار – THG134 (9107) گیره های نگهدارنده ابزار 1,100,000 ریال
226 گیره های نگهدارنده ابزار – THG210 (9045) گیره های نگهدارنده ابزار 5,500,000 ریال
227 گیره های نگهدارنده ابزار – THG123 (9047) گیره های نگهدارنده ابزار 1,100,000 ریال
228 گیره های نگهدارنده ابزار – THG124 (9048) گیره های نگهدارنده ابزار 1,300,000 ریال
229 گیره های نگهدارنده ابزار – THG207 (9042) گیره های نگهدارنده ابزار 1,100,000 ریال
230 گیره های نگهدارنده ابزار – THG208 (9043) گیره های نگهدارنده ابزار 2,200,000 ریال
231 گیره های نگهدارنده ابزار – THG209 (9044) گیره های نگهدارنده ابزار 3,500,000 ریال
232 گیره های نگهدارنده ابزار – THG122 (9041) گیره های نگهدارنده ابزار 2,500,000 ریال
233 گیره های نگهدارنده ابزار – THG202 (9032) گیره های نگهدارنده ابزار 3,900,000 ریال
234 گیره های نگهدارنده ابزار – THG203 (9033) گیره های نگهدارنده ابزار 4,200,000 ریال
235 گیره های نگهدارنده ابزار – THG201 (9031) گیره های نگهدارنده ابزار 4,500,000 ریال
236 گیره های نگهدارنده ابزار – THG101 (9001) گیره های نگهدارنده ابزار 550,000 ریال
237 گیره های نگهدارنده ابزار – THG102 (9002) گیره های نگهدارنده ابزار 600,000 ریال
238 گاری های حمل بار – CCG404 (TR952) گاری حمل بار 71,000,000 ریال
239 گاری های حمل بار – CCG403 (TR950) گاری حمل بار 65,000,000 ریال
240 گاری های حمل بار – CCG401 (TR800) گاری حمل بار 49,000,000 ریال
241 گیره های نگهدارنده ابزار – THG103 (9003) گیره های نگهدارنده ابزار 650,000 ریال
242 تابلوهای نمایش ابزار – TBG304 (ST670) تابلوهای نمایش ابزار 220,000,000 ریال
243 تابلوهای نمایش ابزار – TBG303 (ST650) تابلوهای نمایش ابزار 145,000,000 ریال
244 تابلوهای نمایش ابزار- TBG302 (STP220) تابلوهای نمایش ابزار 325,000,000 ریال
245 تابلوهای نمایش ابزار – TBG108 (ST520) تابلوهای نمایش ابزار 175,000,000 ریال
246 تابلوهای نمایش ابزار – TBG110 (ST400) تابلوهای نمایش ابزار 375,000,000 ریال
247 تابلوهای نمایش ابزار – TBG106 (ST200S) تابلوهای نمایش ابزار 110,000,000 ریال
248 تابلوهای نمایش ابزار – TBG112 (ST200) تابلوهای نمایش ابزار 220,000,000 ریال
249 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG602 (603T1) جعبه ابزار قابل حمل 12,500,000 ریال
250 تابلوهای نمایش ابزار – TBG113 (ST180) تابلوهای نمایش ابزار 135,000,000 ریال
251 تابلوهای نمایش ابزار – TBG116 (ST153) تابلوهای نمایش ابزار 125,000,000 ریال
252 تابلوهای نمایش ابزار – TBG103 (ST150) تابلوهای نمایش ابزار 175,000,000 ریال
253 تابلوهای نمایش ابزار – TBG114 (ST100) تابلوهای نمایش ابزار 120,000,000 ریال
254 تابلوهای نمایش ابزار – TBG201 (P927) تابلوهای نمایش ابزار 95,000,000 ریال
255 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG402 (493T1) جعبه ابزار قابل حمل 11,500,000 ریال
256 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG207 (413S) جعبه ابزار قابل حمل 18,500,000 ریال
257 تابلوهای نمایش ابزار – TBG301 (ST220) تابلوهای نمایش ابزار 180,000,000 ریال
258 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG304 (453S) جعبه ابزار قابل حمل 22,000,000 ریال
259 کمدهای لباس – PWG302 (C403B) کمد شخصی 135,000,000 ریال
260 کمدهای لباس – PWG301 (C403) کمد شخصی 110,000,000 ریال
261 کمدهای لباس – PWG202 (C402B) کمد شخصی 168,000,000 ریال
262 کمدهای لباس – PWG201 (C402) کمد شخصی 145,000,000 ریال
263 کمدهای لباس – PWG102 (C401B) کمد شخصی 120,000,000 ریال
264 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG302 (453T1) جعبه ابزار قابل حمل 9,500,000 ریال
265 کمدهای لباس – PWG101 (C401) کمد شخصی 98,000,000 ریال
266 کمدهای لباس آتش نشانی – FWS302 (CF1500) کمدهای آتش نشانی 315,000,000 ریال
267 کمدهای لباس آتش نشانی – FWS103 (CF500D) کمدهای آتش نشانی 195,000,000 ریال
268 کمدهای لباس آتش نشانی – FWS101 (CF400P) کمدهای آتش نشانی 135,000,000 ریال
269 کمدهای لباس آتش نشانی – FWS201 (CF400) کمدهای آتش نشانی 95,000,000 ریال
270 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG502 (503T1) جعبه ابزار قابل حمل 11,000,000 ریال
271 کمدهای محافظ ابزار – TLG603 (750S) کمدهای محافظ ابزار 480,000,000 ریال
272 کمدهای محافظ ابزار – TLG102 (191H1) کمدهای محافظ ابزار 295,000,000 ریال
273 کمدهای محافظ ابزار – TLG202 (D60) کمدهای محافظ ابزار 680,000,000 ریال
274 کمدهای محافظ ابزار – TLG203 (D100) کمدهای محافظ ابزار 780,000,000 ریال
275 کمدهای محافظ ابزار – TLG402 (194M1) کمدهای محافظ ابزار 550,000,000 ریال
276 کمدهای محافظ ابزار – TLG401 (194MH) کمدهای محافظ ابزار 390,000,000 ریال
277 کمدهای محافظ ابزار – TLG403 (195MH) کمدهای محافظ ابزار 580,000,000 ریال
278 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG401 (492T1) جعبه ابزار قابل حمل 9,900,000 ریال
279 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG303 (452S) جعبه ابزار قابل حمل 18,000,000 ریال
280 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG301 (452T1) جعبه ابزار قابل حمل 8,500,000 ریال
281 جعبه ابزار های طبقاتی – LBG501 (502T1) جعبه ابزار قابل حمل 8,900,000 ریال
282 سبدهای حمل قطعات – IBG102 (K500A) سبد صنعتی 19,500,000 ریال
283 سبدهای حمل قطعات – IBG201 (K450) سبد صنعتی 19,800,000 ریال
284 سبدهای حمل قطعات – IBG101 (K450A) سبد صنعتی 17,500,000 ریال
285 سبدهای حمل قطعات – IBG202 (K500) سبد صنعتی 24,500,000 ریال
286 پالت های فلزی – IPG104 (P300) پالت صنعتی 9,500,000 ریال
287 پالت های کشویی – DPG101 (PD179) پالت کشودار 130,000,000 ریال
288 پالت های کشویی- DPG201 (PD250) پالت کشودار 160,000,000 ریال
289 پالت های فلزی – IPG102 (P200) پالت صنعتی 4,500,000 ریال
290 پالت های فلزی – IPG103 (P260) پالت صنعتی 7,500,000 ریال
291 گاری حمل سبد – CCG502 (TK600) گاری حمل بار 27,500,000 ریال
292 گاری حمل سبد – CCG501 (TK500) گاری حمل بار 29,500,000 ریال
293 قفسه کشویی انبارش قطعات سنگین-DRG201 (CW2175/300) تجهیزات انبارش 1,350,000,000 ریال
294 جعبه ابزار های صندوقی – PBG103 (518) جعبه ابزار قابل حمل 39,000,000 ریال
295 جعبه ابزار های صندوقی – PBG203 (402) جعبه ابزار قابل حمل 6,900,000 ریال
296 جعبه ابزار های صندوقی – PBG304 (403) جعبه ابزار قابل حمل 8,900,000 ریال
297 جعبه ابزار های صندوقی – PBG209 (650) جعبه ابزار قابل حمل 28,500,000 ریال
298 جعبه ابزار های صندوقی – PBG301 (333) جعبه ابزار قابل حمل 7,900,000 ریال
299 جعبه ابزار های صندوقی – PBG302 (383) جعبه ابزار قابل حمل 28,000,000 ریال
300 جعبه ابزار های صندوقی – PBG305 (483) جعبه ابزار قابل حمل 31,000,000 ریال
301 جعبه ابزار های صندوقی – PBG207 (550) جعبه ابزار قابل حمل 26,000,000 ریال
302 کمدهای محافظ ابزار – TLG404 (199MH) کمدهای محافظ ابزار 450,000,000 ریال
303 کمدهای محافظ ابزار – TLG213 (198MH) کمدهای محافظ ابزار 385,000,000 ریال
304 کمدهای محافظ ابزار – TLG212 (197M) کمدهای محافظ ابزار 295,000,000 ریال
305 جعبه ابزار های نیمه پرتابل – DCG110 (724) جعبه ابزارهای کارگاهی 65,000,000 ریال
306 جعبه ابزار های نیمه پرتابل – DCG107 (524) جعبه ابزارهای کارگاهی 44,000,000 ریال
307 جعبه ابزار های نیمه پرتابل – DCG108 (524G) جعبه ابزارهای کارگاهی 49,000,000 ریال
308 جعبه ابزار های نیمه پرتال – PBG401 (518G) جعبه ابزارهای نیمه پرتابل 45,000,000 ریال
309 کمدهای محافظ ابزار – TLG215 (197H) کمدهای محافظ ابزار 330,000,000 ریال
310 کمدهای محافظ ابزار – TLG214 (197MH) کمدهای محافظ ابزار 395,000,000 ریال
311 کمدهای محافظ ابزار – TLG205 (196M1) کمدهای محافظ ابزار 430,000,000 ریال
312 کمدهای محافظ ابزار – TLG206 (196H1) کمدهای محافظ ابزار 440,000,000 ریال
313 کمدهای محافظ ابزار – TLG204 (196MH) کمدهای محافظ ابزار 365,000,000 ریال
314 کمدهای محافظ ابزار – TLG207 (192H1) کمدهای محافظ ابزار 440,000,000 ریال
315 کمدهای محافظ ابزار – TLG211 (192MH) کمدهای محافظ ابزار 360,000,000 ریال
316 کمدهای محافظ ابزار – TLG208 (190H1) کمدهای محافظ ابزار 450,000,000 ریال
317 کمدهای محافظ ابزار – TLG209 (190MH) کمدهای محافظ ابزار 435,000,000 ریال
318 کمدهای محافظ ابزار – TLG103 (193M) کمدهای محافظ ابزار 265,000,000 ریال
319 کمدهای محافظ ابزار – TLG101 (191M) کمدهای محافظ ابزار 255,000,000 ریال
320 کمدهای محافظ ابزار – TLG605 (754) کمدهای محافظ ابزار 95,000,000 ریال
321 کمدهای محافظ ابزار – TLG601 (750) کمدهای محافظ ابزار 99,000,000 ریال
322 کمدهای محافظ ابزار – TLG608 (454B) کمدهای محافظ ابزار 75,000,000 ریال
323 کمدهای محافظ ابزار – TLG606 (450B) کمدهای محافظ ابزار 70,000,000 ریال
324 صندلی | ISG303 (370B) صندلی صنعتی 20,000,000 ریال
325 خرک فلزی صنعتی – WSG201 (809) خرک 60,000,000 ریال
326 خرک فلزی صنعتی – WSG101 (808) خرک 50,000,000 ریال
327 وان شستشوی صنعتی – ITG101 (580V) وان شستشو 145,000,000 ریال
328 صندلی | ISG201 (370SB) صندلی صنعتی 27,500,000 ریال
329 محافظ های کلت – CLS204 (N86) محافظ های کلت دستگاه CNC 145,000,000 ریال
330 محافظ های کلت – CLS202 (N81) محافظ های کلت دستگاه CNC 125,000,000 ریال
331 محافظ های کلت – CLS401 (L92) محافظ های کلت دستگاه CNC 99,000,000 ریال
332 محافظ های کلت – CLS501 (L90) محافظ های کلت دستگاه CNC 385,000,000 ریال
333 میز کارهای حرفه ای – WBG703 (T520C) میزکارهای حرفه ای 325,000,000 ریال
334 میز کارهای حرفه ای – WBG303 (200SL) میزکارهای حرفه ای تماس بگیرید
335 میز کارهای حرفه ای – (180SL) WBG203 میزکارهای حرفه ای تماس بگیرید
336 میز کارهای حرفه ای – WBG102 (100SL) میزکارهای حرفه ای تماس بگیرید
337 میز کارهای حرفه ای – DBG901 (T1S) میزکارهای حرفه ای 880,000,000 ریال
338 میز کارهای حرفه ای – DBG902 (T4S) میزکارهای حرفه ای 3,200,000,000 ریال
339 میز کارهای حرفه ای – DBG601 (T287W) میزکارهای حرفه ای 620,000,000 ریال
340 میز کارهای حرفه ای – DBG908 (T286W) میزکارهای حرفه ای 730,000,000 ریال
341 میز کارهای حرفه ای – DBG904 (T181W) میزکارهای حرفه ای 690,000,000 ریال
342 میز کارهای حرفه ای – DBG808 (T153EW) میزکارهای حرفه ای 460,000,000 ریال
343 میز کارهای حرفه ای – DBG807 (T153E) میزکارهای حرفه ای 410,000,000 ریال
344 میز کارهای حرفه ای -DBG806 (T152EW) میزکارهای حرفه ای 435,000,000 ریال
345 میز کارهای حرفه ای – DBG805 (T152E) میزکارهای حرفه ای 385,000,000 ریال
346 میز کارهای حرفه ای – DBG202 (T151W) میزکارهای حرفه ای 175,000,000 ریال
347 میز کارهای حرفه ای – DBG201 (T151) میزکارهای حرفه ای 125,000,000 ریال
348 میز کارهای حرفه ای – DBG504 (T151BW) میزکارهای حرفه ای 260,000,000 ریال
349 میز کارهای حرفه ای – DBG503 (T151B) میزکارهای حرفه ای 210,000,000 ریال
350 میز کارهای حرفه ای – DBG502 (T151SW) میزکارهای حرفه ای 365,000,000 ریال
351 میز کارهای حرفه ای – DBG501 (T151S) میزکارهای حرفه ای 310,000,000 ریال
352 میز کارهای حرفه ای – DBG803 (T151E) میزکارهای حرفه ای 360,000,000 ریال
353 میز کارهای حرفه ای – DBG802 (T150W) میزکارهای حرفه ای 515,000,000 ریال
354 میز کارهای حرفه ای – DBG801 (T150S) میزکارهای حرفه ای 465,000,000 ریال
355 میز کارهای حرفه ای – WBG606 (T203) میزکارهای حرفه ای 590,000,000 ریال
356 میز کارهای حرفه ای – WBG504 (T150) میزکارهای حرفه ای 430,000,000 ریال
357 میز کارهای حرفه ای – WBG302 (400) میزکارهای حرفه ای 360,000,000 ریال
358 میز کارهای حرفه ای – WBG604 (T400) میزکارهای حرفه ای 880,000,000 ریال
359 میز کارهای حرفه ای – WBG605 (T400B) میزکارهای حرفه ای 970,000,000 ریال
360 میز کارهای حرفه ای – WBG903 (T400S) میزکارهای حرفه ای 1,570,000,000 ریال
361 میز کارهای حرفه ای – WBG301 (200) میزکارهای حرفه ای 150,000,000 ریال
362 میز کارهای حرفه ای – WBG603 (200T) میزکارهای حرفه ای 425,000,000 ریال
363 میز کارهای حرفه ای – WBG601 (200A) میزکارهای حرفه ای 330,000,000 ریال
364 میز کارهای حرفه ای – WBG602 (200B) میزکارهای حرفه ای 450,000,000 ریال
365 میز کارهای حرفه ای – WBG902 (200AB) میزکارهای حرفه ای 540,000,000 ریال
366 میز کارهای حرفه ای – WBG901 (200M) میزکارهای حرفه ای 790,000,000 ریال
367 میز کارهای حرفه ای – WBG201 (180) میزکارهای حرفه ای 135,000,000 ریال
368 میز کارهای حرفه ای – WBG503 (180T) میزکارهای حرفه ای 310,000,000 ریال
369 میز کارهای حرفه ای – WBG501 (180A) میزکارهای حرفه ای 390,000,000 ریال
370 میز کارهای حرفه ای – WBG502 (180B) میزکارهای حرفه ای 345,000,000 ریال
371 میز کارهای حرفه ای – WBG802 (180H) میزکارهای حرفه ای 460,000,000 ریال
372 میز کارهای حرفه ای – WBG801 (180M) میزکارهای حرفه ای 560,000,000 ریال
373 میز کارهای حرفه ای – WBG805 (T540B) میزکارهای حرفه ای 365,000,000 ریال
374 میز کارهای حرفه ای – WBG507 (T540) میزکارهای حرفه ای 198,000,000 ریال
375 میز کارهای حرفه ای – WBG202 (T500) میزکارهای حرفه ای 75,000,000 ریال
376 میز کارهای حرفه ای – WBG101 (100) میزکارهای حرفه ای 85,000,000 ریال
377 میز کارهای حرفه ای – WBG401 (T100) میزکارهای حرفه ای 175,000,000 ریال
378 میز کارهای حرفه ای – WBG403 (MT101B) میزکارهای حرفه ای 190,000,000 ریال
379 میز کارهای حرفه ایWBG402 (MT100B) میزکارهای حرفه ای 210,000,000 ریال
380 میز کارهای حرفه ای WBG701 (MT100) میزکارهای حرفه ای 295,000,000 ریال
381 میزکار حرفه ای – WBG409 (ME920) میز کار صنعتی 65,000,000 ریال
382 گاری های حمل بار – CCG201 (801) گاری حمل بار 58,000,000 ریال
383 میزکار حرفه ای – WBG706 (800B) میز کار صنعتی 165,000,000 ریال
384 میزکار حرفه ای – WBG404 (800) میز کار صنعتی 125,000,000 ریال
385 جعبه ابزار کارگاهی – DCG104 (511) جعبه ابزارهای کارگاهی 180,000,000 ریال
386 جعبه ابزار کارگاهی DCG211 (727X) جعبه ابزارهای کارگاهی 285,000,000 ریال
387 جعبه ابزار کارگاهی – DCG210 (726XP) جعبه ابزارهای کارگاهی 160,000,000 ریال
388 جعبه ابزار کارگاهی DCG218 (SU1700X) جعبه ابزارهای کارگاهی 450,000,000 ریال
389 جعبه ابزار کارگاهی DCG217 (SU1700) جعبه ابزارهای کارگاهی 550,000,000 ریال
390 جعبه ابزار کارگاهی DCG216 (SU1400X) جعبه ابزارهای کارگاهی 255,000,000 ریال
391 جعبه ابزار کارگاهی DCG215 (SU1400) جعبه ابزارهای کارگاهی 335,000,000 ریال
392 جعبه ابزار کارگاهیDCG125 (736) جعبه ابزارهای کارگاهی 140,000,000 ریال
393 جعبه ابزار کارگاهی DCG103 (497G) جعبه ابزارهای کارگاهی 85,000,000 ریال
394 جعبه ابزار کارگاهی DCG113 (725B1) جعبه ابزارهای کارگاهی 115,000,000 ریال
395 جعبه ابزار کارگاهی DCG201 (455B2) جعبه ابزارهای کارگاهی 105,000,000 ریال
396 جعبه ابزار کارگاهی DCG212 (728S) جعبه ابزارهای کارگاهی 185,000,000 ریال
397 جعبه ابزار کارگاهی DCG123 (728) جعبه ابزارهای کارگاهی 170,000,000 ریال
398 جعبه ابزار کارگاهی – DCG112 (725) جعبه ابزارهای کارگاهی 155,000,000 ریال
399 جعبه ابزار کارگاهی DCG208 (726LX1) جعبه ابزارهای کارگاهی 235,000,000 ریال
400 جعبه ابزار کارگاهی – DCG209 (726X) جعبه ابزارهای کارگاهی 140,000,000 ریال
401 جعبه ابزار کارگاهی DCG116 (726B1S) جعبه ابزارهای کارگاهی 225,000,000 ریال
402 جعبه ابزار کارگاهی DCG119 (726B4) جعبه ابزارهای کارگاهی 175,000,000 ریال
403 جعبه ابزار کارگاهی – DCG118 (726B3) جعبه ابزارهای کارگاهی 135,000,000 ریال
404 جعبه ابزار کارگاهی DCG115 (726B1) جعبه ابزارهای کارگاهی 125,000,000 ریال
دانلود لیست قیمت محصولات