سفارش محصول

لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ

تاریخ بروزرسانی: 1402/03/07

 

ردیف کد محصول قدیم کد محصول جدید عنوان محصول قیمت (ریال)
1 726B1 DCG115 جعبه ابزار کارگاهی 125,000,000
2 726B2 DCG117 جعبه ابزار کارگاهی 155,000,000
3 726B3 DCG118 جعبه ابزار کارگاهی 135,000,000
4 726B4 DCG119 جعبه ابزار کارگاهی 175,000,000
5 726B5 DCG120 جعبه ابزار کارگاهی 175,000,000
6 726B1S DCG116 جعبه ابزار کارگاهی 215,000,000
7 726X DCG209 جعبه ابزار کارگاهی 140,000,000
8 726XP DCG210 جعبه ابزار کارگاهی 145,000,000
9 726LX1 DCG208 جعبه ابزار کارگاهی 218,000,000
10 726Z DCG205 جعبه ابزار کارگاهی 185,000,000
11 725 DCG112 جعبه ابزار کارگاهی 145,000,000
12 727 DCG122 جعبه ابزار کارگاهی 160,000,000
13 727X DCG211 جعبه ابزار کارگاهی 285,000,000
14 728 DCG123 جعبه ابزار کارگاهی 165,000,000
15 728S DCG212 جعبه ابزار کارگاهی 185,000,000
16 728X DCG213 جعبه ابزار کارگاهی 290,000,000
17 SU1400 DCG215 جعبه ابزار کارگاهی 335,000,000
18 SU1400X DCG216 جعبه ابزار کارگاهی 255,000,000
19 SU1700 DCG217 جعبه ابزار کارگاهی 475,000,000
20 SU1700X DCG218 جعبه ابزار کارگاهی 375,000,000
21 511 DCG104 جعبه ابزار کارگاهی 178,000,000
22 736 DCG125 جعبه ابزار کارگاهی 130,000,000
23 497G DCG103 جعبه ابزار کارگاهی 85,000,000
24 455B2 DCG201 جعبه ابزار کارگاهی 99,000,000
25 725B1 DCG113 جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
26 524 DCG107 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 39,000,000
27 524G DCG108 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 45,000,000
28 724 DCG110 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 59,000,000
29 DCG220 جعبه ابزار کارگاهی 635,000,000
30 DCG221 جعبه ابزار کارگاهی 430,000,000
31 DCG222 جعبه ابزار کارگاهی 980,000,000
32 DCG223 جعبه ابزار کارگاهی 690,000,000
33 AB11 ABG301 میز کار مونتاژ کاری 355,000,000
34 AB12 ABG302 میز کار مونتاژ کاری 365,000,000
35 CMWB014 ABG101 میز کار مونتاژ کاری 315,000,000
36 T725E WBG704 میز کار صنعتی 245,000,000
37 MT101 WBG702 میز کار صنعتی 255,000,000
38 MT101B WBG403 میز کار صنعتی 170,000,000
39 MT100 WBG701 میز کار صنعتی 275,000,000
40 MT100B WBG402 میز کار صنعتی 190,000,000
41 T100 WBG401 میز کار صنعتی 145,000,000
42 100 WBG101 میز کار صنعتی 79,000,000
43 100SL WBG102 تماس بگیرید
44 T500B WBG505 میز کار صنعتی 280,000,000
45 T500 WBG202 میز کار صنعتی 65,000,000
46 T510 WBG512 میز کار صنعتی 175,000,000
47 T510B WBG811 میز کار صنعتی 325,000,000
48 T540B WBG805 میز کار صنعتی 335,000,000
49 T540 WBG507 میز کار صنعتی 185,000,000
50 T520C WBG703 میز کار صنعتی 295,000,000
51 180M WBG801 میز کار صنعتی 510,000,000
52 180MV2 WBG810 میز کار صنعتی 505,000,000
53 180H WBG802 میز کار صنعتی 425,000,000
54 180A WBG501 میز کار صنعتی 355,000,000
55 180AV2 WBG511 میز کار صنعتی 345,000,000
56 180B WBG502 میز کار صنعتی 315,000,000
57 180T WBG503 میز کار صنعتی 280,000,000
58 WBG205 میز کار دو طبقه 175,000,000
59 180 WBG201 میز کار صنعتی 115,000,000
60 180SL WBG203 تماس بگیرید
61 200M WBG901 میز کار صنعتی 580,000,000
62 200MV2 WBG905 میز کار صنعتی 570,000,000
63 200AB WBG902 میز کار صنعتی 460,000,000
64 200B WBG602 میز کار صنعتی 380,000,000
65 200T WBG603 میز کار صنعتی 370,000,000
66 200TV2 WBG608 میز کار صنعتی 325,000,000
67 200A WBG601 میز کار صنعتی 295,000,000
68 WBG304 میز کار صنعتی دو طبقه 190,000,000
69 200 WBG301 میز کار صنعتی 130,000,000
70 200SL WBG303 تماس بگیرید
71 T400S WBG903 میز کار صنعتی 1,090,000,000
72 T400SV2 WBG906 میز کار صنعتی 1,080,000,000
73 T400B WBG605 میز کار صنعتی 830,000,000
74 T400 WBG604 میز کار صنعتی 755,000,000
75 T400V2 WBG609 میز کار صنعتی 745,000,000
76 400 WBG302 میز کار صنعتی 295,000,000
77 T150 WBG504 میز کار صنعتی 395,000,000
78 T203 WBG606 میز کار صنعتی 550,000,000
79 T203S WBG904 میز کار صنعتی 990,000,000
80 ME920 WBG409 میز کار صنعتی 55,000,000
81 800 WBG404 میز کار صنعتی 99,000,000
82 800B WBG706 میز کار صنعتی 145,000,000
83 D801 WBG405 میز کار صنعتی 69,000,000
84 800S WBG707 میز کار صنعتی 195,000,000
85 885 WBG708 میز کار صنعتی 295,000,000
86 885T WBG709 میز کار صنعتی 295,000,000
87 LT1 WBG803 میز کار صنعتی 680,000,000
88 740W4 WBG508 میز کار صنعتی 155,000,000
89 740W5 WBG509 میز کار صنعتی 210,000,000
90 WBG510 میز کار صنعتی 198,000,000
91 740W2 WBG806 میز کار صنعتی 215,000,000
92 740W3 WBG807 میز کار صنعتی 275,000,000
93 WBG808 میز کار صنعتی 270,000,000
94 WBG809 میز کار صنعتی 275,000,000
95 T4S DBG902 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 2,250,000,000
96 T1S DBG901 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 595,000,000
97 T151E DBG803 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 330,000,000
98 T151EW DBG804 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 385,000,000
99 T151 DBG201 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 110,000,000
100 T151W DBG202 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 145,000,000
101 T151S DBG501 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 280,000,000
102 T151SW DBG502 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 330,000,000
103 T151B DBG503 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 185,000,000
104 T151BW DBG504 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 235,000,000
105 T152E DBG805 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 350,000,000
106 T152EW DBG806 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 400,000,000
107 T153E DBG807 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 370,000,000
108 T153EW DBG808 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 415,000,000
109 T150S DBG801 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 400,000,000
110 T150W DBG802 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 440,000,000
111 T180W DBG903 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 690,000,000
112 T181W DBG904 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 585,000,000
113 T182W DBG905 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 630,000,000
114 T285W DBG907 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 650,000,000
115 T286W DBG908 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 570,000,000
116 T287W DBG601 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 490,000,000
117 T120W DBG505 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 510,000,000
118 N81 CLS202 محافظ کلت چرخدار 105,000,000
119 N86 CLS204 ترولی محافظ کلت 125,000,000
120 L90 CLS501 کمد مرکزی محافظ کلت 355,000,000
121 L90VC CLS502 کمد محافظ کلت درب طلقی 385,000,000
122 L92 CLS401 کمد دیواری محافظ کلت 88,000,000
123 L94 CLS302 محافظ کلت چرخدار کشویی 295,000,000
124 B550 CLS101 سینی محافظ کلت 9,800,000
125 PN615 CLS102 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 40,000,000
126 PN815 CLS104 محفظ کلت رومیزی چهار طبقه 55,000,000
127 450B TLG606 کمد محافظ ابزار دیواری 65,000,000
128 454B TLG608 کمد محافظ ابزار دیواری 65,000,000
129 750 TLG601 کمد محافظ ابزار دیواری 89,000,000
130 754 TLG605 کمد محافظ ابزار دیواری 85,000,000
131 750S TLG603 کمد محافظ ابزار 395,000,000
132 191M TLG101 کمد محافظ ابزار 215,000,000
133 193M TLG103 کمد محافظ ابزار 220,000,000
134 190MH TLG209 کمد محافظ ابزار 375,000,000
135 190H1 TLG208 کمد محافظ ابزار 395,000,000
136 191H1 TLG102 کمد محافظ ابزار 265,000,000
137 192MH TLG211 کمد محافظ ابزار 340,000,000
138 192M1 TLG210 کمد محافظ ابزار 395,000,000
139 192H1 TLG207 کمد محافظ ابزار 405,000,000
140 194MH TLG401 کمد محافظ ابزار 360,000,000
141 194M1 TLG402 کمد محافظ ابزار 475,000,000
142 195MH TLG403 کمد محافظ ابزار 525,000,000
143 196MH TLG204 کمد محافظ ابزار 345,000,000
144 196M1 TLG205 کمد محافظ ابزار 405,000,000
145 196H1 TLG206 کمد محافظ ابزار 410,000,000
146 197MH TLG214 کمد محافظ ابزار 375,000,000
147 197M TLG212 کمد محافظ ابزار 260,000,000
148 197H TLG215 کمد محافظ ابزار 305,000,000
149 198MH TLG213 کمد محافظ ابزار 345,000,000
150 199MH TLG404 کمد محافظ ابزار 415,000,000
151 D100 TLG203 کمد محافظ ابزار 745,000,000
152 D60 TLG202 کمد محافظ ابزار 630,000,000
153 D52 TLG201 کمد محافظ ابزار 595,000,000
154 197VC TLG220 کمد محافظ ابزار درب طلقی 310,000,000
155 M197VC TLG222 کمد محافظ ابزار درب طلقی 410,000,000
156 H197VC TLG221 کمد محافظ ابزار درب طلقی 340,000,000
157 197CHL TLS201 کمد آزمایشگاهی 480,000,000
158 192VC TLG301 کمد محافظ ابزار درب طلقی 420,000,000
159 190P TLG218 کمد پالت پلاستیکی 275,000,000
160 TLG227 کمد ابزار چند کاربره 345,000,000
161 TLG228 کمد ابزار چند کاربره 375,000,000
162 TLG229 کمد ابزار چند کاربره 475,000,000
163 TLG230 کمد ابزار چند کاربره 415,000,000
164 TLG302 کمد ابزار چند کاربره 365,000,000
165 TLG303 کمد ابزار چند کاربره 405,000,000
166 TLG304 کمد ابزار چند کاربره 355,000,000
167 C501 PWG103 کمد لباس پرسنلی و ورزشی (سایز بزرگ) 135,000,000
168 C401 PWG101 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 88,000,000
169 C401B PWG102 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 99,000,000
170 L501 PWG104 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 135,000,000
171 C402 PWG201 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 125,000,000
172 C402B PWG202 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 138,000,000
173 L502 PWG203 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 158,000,000
174 C403 PWG301 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 98,000,000
175 C403B PWG302 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 108,000,000
176 C404 PWG401 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 83,000,000
177 L503 PWG303 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 168,000,000
178 C408 PWG501 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 125,000,000
179 PWG205 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 195,000,000
180 B5100 ISG305 نیمکت کمد لباس 59,000,000
181 370S ISG302 چهار پایه صنعتی 16,500,000
182 370B ISG303 چهار پایه صنعتی 15,000,000
183 370B2 ISG101 صندلی بدون چرخ صنعتی 19,500,000
184 370SB ISG201 صندلی چرخدار صنعتی 21,000,000
185 360F ISG301 صندلی پایه ثابت،نشیمن گرد، بدون تکیه گاه 22,000,000
186 360HA ISG401 صندلی چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع،نشیمن گرد،بدون تکیه گاه 26,000,000
187 360HABR ISG203 31,000,000
188 MA370S ISG306 24,000,000
189 MA370SB ISG202 همراه با تشک صندلی 370SB نشیمن 25,000,000
190 MA370B ISG304 همراه با تشک صندلی 370B نشیمن 21,000,000
191 MA370B2 ISG106 همراه با تشک صندلی 370B2 نشیمن 25,000,000
192 CF400 FWS201 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 80,000,000
193 CF400P FWS101 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 120,000,000
194 CF400B FWS202 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 85,000,000
195 CF500D FWS103 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 175,000,000
196 CF500DH FWS104 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 189,000,000
197 CF1500 FWS302 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 265,000,000
198 CF188 FWS301 رگال لباس پرسنل آتش نشانی 185,000,000
199 BT103 BDS101 کمد محافظ قالب برک 360,000,000
200 BT105 BDS102 کمد محافظ قالب برک 535,000,000
201 BT900 BDS301 ترولی محافظ قالب برک 150,000,000
202 BT900H BDS302 ترولی محافظ قالب برک 175,000,000
203 PT816 PDS101 محافظ قالبهای پانچ رومیزی 135,000,000
204 PT1004 PDS301 ترولی محافظ قالبهای پانچ 295,000,000
205 UT104 CPS101 کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت 750,000,000
206 IU3000 ICG101 کابینت صنعتی 985,000,000
207 IU3000V2 ICG102 کابینت صنعتی 975,000,000
208 PSG101 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی بدون سینی داخلی 145,000,000
209 PSG102 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی همراه با سینی داخلی 175,000,000
210 PSG103 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی بدون سینی داخلی 165,000,000
211 MWH500F PSG104 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی همراه با سینی داخلی 195,000,000
212 BWH500 PSG105 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی بدون سینی داخلی 175,000,000
213 BWH500F PSG106 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی همراه با سینی داخلی 255,000,000
214 ST220 TBG301 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 160,000,000
215 ST650 TBG303 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 125,000,000
216 ST670 TBG304 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 195,000,000
217 ST153 TBG116 تابلو دیواری نمایش ابزار 110,000,000
218 ST150 TBG103 تابلو دیواری نمایش ابزار 145,000,000
219 ST180 TBG113 تابلو دیواری نمایش ابزار 120,000,000
220 ST200 TBG112 تابلو دیواری نمایش ابزار 195,000,000
221 ST200S TBG106 تابلو دیواری نمایش ابزار 95,000,000
222 ST100 TBG114 تابلو دیواری نمایش ابزار 105,000,000
223 ST400 TBG110 تابلو دیواری نمایش ابزار 355,000,000
224 ST520 TBG108 تابلو دیواری نمایش ابزار 155,000,000
225 STP220 TBG302 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه 265,000,000
226 P926 TBG202 تابلو دیواری نمایش ابزار 125,000,000
227 P926E TBG204 تابلو دیواری نمایش ابزار 110,000,000
228 P927 TBG201 تابلو دیواری نمایش ابزار 85,000,000
229 P925 TBG101 تابلو دیواری نمایش ابزار 75,000,000
230 P925E TBG120 تابلو دیواری نمایش ابزار 63,000,000
231 P1200 TBG314 جای فلایر 55,000,000
232 STPM159 TBG308 استند چرخدار دو طرفه 210,000,000
233 STPM159H TBG309 استند چرخدار دو طرفه 180,000,000
234 STP159 TBG305 استند چرخدار دو طرفه 165,000,000
235 STP159H TBG307 استند چرخدار دو طرفه 150,000,000
236 ST86 TBG401 استند رومیزی پالت پلاستیکی 38,000,000
237 ST164 TBG310 استند پالت پلاستیکی،چرخدار،دو طرفه،قابلیت جابجایی و تغییر تعدا نگهدارنده های پالت 160,000,000
238 ST171 TBG203 استند پالت پلاستیک یک طرفه، پایه ثابت 165,000,000
239 ST172 TBG311 استند پالت پلاستکی دو طرفه،چرخدار، دارای سینی مورب 185,000,000
240 ST182 TBG312 استند سبد پلاستیکی،چرخدار،قابلیت تغییر زاویه 190,000,000
241 801 CCG201 گاری حمل بار فلزی 55,000,000
242 804 CCG204 گاری حمل بار فلزی 72,000,000
243 1154 CCG208 گاری حمل بار فلزی 115,000,000
244 881 CCG206 گاری حمل بار فلزی 89,000,000
245 TR850 CCG402 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو 45,000,000
246 TR920 CCG302 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 39,000,000
247 TR950 CCG403 گاری حمل بارفلزی دسته تاشو 55,000,000
248 TR952 CCG404 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه 60,000,000
249 TR800 CCG401 گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو 40,000,000
250 TR880 CCG113 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 40,000,000
251 TR880B CCG301 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 35,000,000
252 TR923 CCG103 گاری حمل بار فلزی 98,000,000
253 TR1033 CCG109 گاری حمل بار فلزی 105,000,000
254 TR923F CCG104 گاری حمل بار فلزی 80,000,000
255 TR1033F CCG110 گاری حمل بار فلزی 115,000,000
256 TR923FD CCG105 گاری حمل بار فلزی 88,000,000
257 TR1033FD CCG111 گاری حمل بار فلزی 120,000,000
258 TR923M CCG106 گاری حمل بار فلزی 95,000,000
259 TR1033M CCG112 گاری حمل بار فلزی 120,000,000
260 TR1201 CCG303 گاری حمل بار فلزی 75,000,000
261 TR1202 CCG304 گاری حمل بار فلزی 79,000,000
262 TR700 CCG114 گاری دستی حمل سبد های فلزی 44,000,000
263 TR960 CCG115 گاری دستی حمل سبد های فلزی 48,000,000
264 TK500 CCG501 گاری حمل سبد های فلزی 21,000,000
265 TK600 CCG502 گاری حمل سبد های فلزی 20,000,000
266 980 CCG207 گاری دو طبقه (پایه های جلو کوتاه) 45,000,000
267 452 LBG301 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 8,500,000
268 453 LBG302 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 9,500,000
269 502 LBG501 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 8,900,000
270 503 LBG502 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 11,000,000
271 492B LBG401 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 9,900,000
272 493B LBG402 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 11,500,000
273 603 LBG602 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 12,500,000
274 412S LBG206 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 14,500,000
275 413S LBG207 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 16,500,000
276 452S LBG303 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 16,000,000
277 453S LBG304 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 19,000,000
278 603G LBG702 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 28,500,000
279 603BG LBG701 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 29,500,000
280 332 PBG201 جعبه ابزار صندوقی 6,400,000
281 333 PBG301 جعبه ابزار صندوقی 7,900,000
282 402 PBG203 جعبه ابزار صندوقی 6,900,000
283 403 PBG304 جعبه ابزار صندوقی 8,900,000
284 443 PBG204 جعبه ابزار صندوقی 11,000,000
285 382 PBG202 جعبه ابزار صندوقی 8,800,000
286 383 PBG302 جعبه ابزار صندوقی 24,500,000
287 460 PBG205 جعبه ابزار صندوقی 19,500,000
288 483 PBG305 جعبه ابزار صندوقی 26,500,000
289 553 PBG208 جعبه ابزار صندوقی 20,500,000
290 550 PBG207 جعبه ابزار صندوقی 22,000,000
291 650 PBG209 جعبه ابزار صندوقی 24,000,000
292 518 PBG103 جعبه ابزار صندوقی 34,000,000
293 518S PBG206 جعبه ابزار صندوقی 37,000,000
294 652 PBG105 جعبه ابزار صندوقی 37,000,000
295 652S PBG210 جعبه ابزار صندوقی 39,500,000
296 518G PBG401 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 38,000,000
297 652G PBG402 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 42,000,000
298 9001 THG101 گیره نگهدارنده ابزار 550,000
299 9002 THG102 گیره نگهدارنده ابزار 600,000
300 9003 THG103 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
301 9031 THG201 گیره نگهدارنده ابزار 4,500,000
302 9032 THG202 گیره نگهدارنده ابزار 3,900,000
303 9033 THG203 گیره نگهدارنده ابزار 4,200,000
304 9041 THG122 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
305 9042 THG207 گیره نگهدارنده ابزار 1,100,000
306 9043 THG208 گیره نگهدارنده ابزار 2,200,000
307 9044 THG209 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
308 9045 THG210 گیره نگهدارنده ابزار 5,500,000
309 9047 THG123 گیره نگهدارنده ابزار 1,100,000
310 9048 THG124 گیره نگهدارنده ابزار 1,300,000
311 9049 THG125 گیره نگهدارنده ابزار 1,500,000
312 9051 THG127 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
313 9106 THG133 گیره نگهدارنده ابزار 950,000
314 9107 THG134 گیره نگهدارنده ابزار 1,100,000
315 9115 THG216 گیره نگهدارنده ابزار 2,200,000
316 9116 THG217 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
317 9117 THG218 گیره نگهدارنده ابزار 1,800,000
318 9119 THG220 گیره نگهدارنده ابزار 3,300,000
319 9124 THG225 گیره نگهدارنده ابزار 2,100,000
320 9125 THG226 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
321 9126 THG227 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
322 9127 THG228 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
323 9128 THG229 گیره نگهدارنده ابزار 2,800,000
324 9129 THG234 گیره نگهدارنده ابزار 5,500,000
325 9130 THG232 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
326 9132 THG230 گیره نگهدارنده ابزار 2,500,000
327 9133 THG235 گیره نگهدارنده ابزار 2,000,000
328 9134 THG233 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
329 9139 THG302 طبقه نگهدارنده ابزار 11,000,000
330 9140 THG142 گیره نگهدارنده برگ کاغذ 1,300,000
331 9142 THG237 گیره نگهدارنده ابزار 1,900,000
332 9144 THG303 طبقه نگهدارنده ابزار 7,500,000
333 9147 THG238 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
334 9148 THG239 گیره نگهدارنده ابزار 5,500,000
335 9149 THG146 گیره نگهدارنده روغندان 1,800,000
336 9150 THG147 گیره نگهدارنده کمان اره 2,000,000
337 9151 THG231 گیره نگهدارنده ابزار 3,300,000
338 9152 THG148 گیره نگهدارنده لیوان 2,000,000
339 9153 THG149 گیره نگهدارنده دستمال کاغذی 3,000,000
340 9156 THG304 طبقه نگهدارنده ابزار 5,500,000
341 9159 THG141 گیره نگهدارنده سمباده رولی همراه با کاتر 6,500,000
342 9160 THG236 گیره نگهدارنده ابزار 3,500,000
343 9201 THG307 جای کاغذ A4 3,300,000
344 9202 THG308 جای کاغذ A5 2,500,000
345 9205 THG306 پالت فلزی 2,400,000
346 9206 THG310 پالت فلزی 2,050,000
347 9207 THG311 پالت فلزی 2,200,000
348 9208 THG313 پالت فلزی 5,500,000
349 THG356 پالت فلزی 3,000,000
350 9209 THG314 جای کلاسور 4,500,000
351 9211 THG154 جای آینه 1,500,000
352 9212 THG315 سطل آشغال 5,500,000
353 9213 THG321 پالت فلزی 2,100,000
354 9214 THG322 پالت فلزی 1,900,000
355 9222 THG319 جای زونکن بزرگ A4 3,500,000
356 9223 THG320 جای زونکن کوچک A5 3,000,000
357 9226 THG325 کازیه دیواری 2,500,000
358 9228 THG155 سیم سیار 9,500,000
359 9241 THG327 سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس 10,500,000
360 9242 THG328 سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 11,000,000
361 9244 THG329 سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 12,500,000
362 9256 THG156 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (بزرگ) 7,500,000
363 9259 THG158 نگهدارنده مورب دریل شارژی 2,000,000
364 9263 THG247 نگهدارنده سه عددی اسپری 2,200,000
365 9264 THG160 نگهدارنده تکی اسپری 1,500,000
366 9265 THG248 نگهدارنده سه عددی دریل 3,500,000
367 9266 THG161 نگهدارنده تکی دریل 13 1,500,000
368 9268 THG163 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (کوچک) 5,500,000
369 9269 THG164 نگهدارنده تکی سنگ فرز 2,500,000
370 9270 THG337 مجموعه پالت پنج عددی 8,500,000
371 9272 THG250 مجموعه نگهدارنده اسپری هشت عددی 7,500,000
372 9274 THG252 نگهدارنده دو عددی دریل شارژی 1,500,000
373 THG169 نگهدارنده تکی دریل شارژی 1,250,000
374 THG170 نگهدارنده موبایل 1,500,000
375 THG253 نگهدارنده دریل شارژی همراه با شارژر 8,500,000
376 K450 IBG201 سبد فلزی حمل قطعات 16,000,000
377 K450A IBG101 سبد فلزی حمل قطعات 14,000,000
378 K500 IBG202 سبد فلزی حمل قطعات 17,000,000
379 K500A IBG102 سبد فلزی حمل قطعات 16,500,000
380 K600 IBG203 سبد فلزی حمل قطعات 23,000,000
381 K600A IBG103 سبد فلزی حمل قطعات 21,000,000
382 K900 IBG204 سبد فلزی حمل قطعات 32,000,000
383 K900A IBG104 سبد فلزی حمل قطعات 29,000,000
384 P150 IPG101 پالت فلزی 3,500,000
385 P200 IPG102 پالت فلزی 4,500,000
386 P260 IPG103 پالت فلزی 7,500,000
387 P300 IPG104 پالت فلزی 9,500,000
388 IPG105 پالت فلزی دو طرفه 9,500,000
389 IPG106 پالت فلزی عریض 11,000,000
390 IPG107 کازیه رومیزی صنعتی 5,500,000
391 IPG108 پالت فلزی 7,500,000
392 PD179 DPG101 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 130,000,000
393 PD250 DPG201 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 160,000,000
394 PD490 DPG203 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 168,000,000
395 PD490B DPG204 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 188,000,000
396 PD910 DPG205 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 295,000,000
397 PD910B DPG206 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 290,000,000
398 PD857 DPG103 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 105,000,000
399 580V ITG101 وان شستشوی قطعات صنعتی 115,000,000
400 808 WSG101 خرک فلزی صنعتی 35,000,000
401 809 WSG201 خرک فلزی صنعتی چرخدار 39,000,000
402 810 WSG102 خرک فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع دارای پریز برق 75,000,000
403 W1950 FRG101 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 185,000,000
404 W1950H FRG102 قفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 105,000,000
405 W1990 FRG201 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 385,000,000
406 W1990C FRG203 قفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 195,000,000
407 W1990H FRG204 قفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 120,000,000
408 W1990H1 FRG205 قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 110,000,000
409 W1150 FRG103 قفسه ثابت دو دهانه 235,000,000
410 W1150H FRG104 قفسه ثابت یک دهانه 165,000,000
411 CW2175/200 DRG101 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 590,000,000
412 CW2175H/200 DRG102 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 470,000,000
413 CW2175/300 DRG201 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 745,000,000
414 CW2175H/300 DRG202 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 480,000,000
415 CW2045/900 DRG401 قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg 1,050,000,000
416 WM800 MRG101 قفسه چرخدار 110,000,000
417 WM895 MRG102 قفسه چرخدار 120,000,000
418 WM895SH MRG103 قفسه چرخدار 115,000,000
419 WM1145 MRG104 قفسه چرخدار 155,000,000
420 AOFR086 پایه کامل همراه با بادبند و بست دیوار W1950-W1150 25,000,000
421 AOFR087 طبقه(سینی) W1950 7,500,000
422 AOFR088 نگهدارنده طبقه (سینی) W1950 2,500,000
423 AOFR089 پایه کوتاه کامل همراه با بادبند و بست دیوار W1950-W1150 15,000,000
424 AOFR090 طبقه(سینی) W1150 10,000,000
425 AOFR091 نگهدارنده طبقه (سینی) W1150 3,000,000
426 AOFR092 پایه کامل همراه با بادبند و بست دیوار W1990H-W1990H1 30,000,000
427 AOFR093 طبقه(سینی) W1990H 7,500,000
428 AOFR094 نگهدارنده طبقه (سینی) W1990H 3,000,000
429 AOFR95 اتصال دهنده ستون راست و چپ W1990H 1,500,000
430 AOFR096 طبقه(سینی) W1990H1 5,000,000
431 AOFR097 نگهدارنده طبقه (سینی) W1990H1 2,500,000
432 AOFR098 اتصال دهنده ستون راست و چپ W1990H1 1,300,000
433 AOFR099 طبقه (سینی) راست W1990C 6,000,000
434 AOFR100 نگهدارنده جلویی طبقه (سینی) راست W1990C 2,000,000
435 AOFR101 نگهدارنده عقبی طبقه (سینی) راست W1990C 2,500,000
436 AOFR102 طبقه (سینی) چپ W1990C 6,000,000
437 AOFR103 نگهدارنده جلویی طبقه (سینی) چپ W1990C 2,000,000
438 AOFR104 نگهدارنده عقبی طبقه (سینی) چپ W1990C 2,500,000
439 AOFR105 اتصال دهنده جلویی ستون راست و چپ به ستون میانی W1990C 1,300,000
440 AOFR106 اتصال دهنده عقبی ستون راست و چپ به ستون میانی W1990C 1,500,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.