مبلمان صنعتی

مبلمان صنعتی
مبلمان صنعتی چیست؟

مبلمان صنعتی به معنای تعریف جایگاهی مناسب برای عملیات فنی تکنسین وکارگران در محیط های صنعتی است. با این تعریف انواع کمدهای محافظ ابزار ، میزهای صنعتی، انواع جعبه ابزارهای کارگاهی ، قفسه های مخصوص انبارش وگاری های حمل بار ، نوعی مبلمان صنعتی تلقی می شوند که در همه صنایع اعم از کارخانه ،کارگاه و یا مغازه قابل استفاده است . مبلمان صنعتی جایگاه ویژه ای برای ابزار آلات در نظرگرفته و از آن ها محافظت کند. محیطی که به مبلمان صنعتی مجهز باشد منظم است و پراکندگی فیزیکی و بصری آزار دهنده در آن مشاهده نمی شود . در چنین فضایی ایمنی از سطح بالایی برخودار است وبی نظمی تجهیزات از حوادث احتمالی و خسارات مالی و جانی جلوگیری می کند . درچنین محیطی استاندارد هایی زیبایی رعایت می شود و به بهداشت روانی کارکنان احترام گذاشته می شود . مجموعه این شرایط به افزایش بهره وری در هر مجموعه ای منجر می شود.