دانلود کاتالوگ
 • شاهرخ-ابزار---جعبه-ابزارهای-کارگاهی---کد-455B1-2_20131012-083315

  جعبه ابزار کارگاهی – ۴۵۵B1

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌ های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 21

  جعبه ابزار کارگاهی – ۴۵۵B2

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 19

  جعبه ابزار کارگاهی – ۴۵۵M

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی ثابت- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • ۴۹۷g

  جعبه ابزار کارگاهی – ۴۹۷G

  جعبه ابزار کارگاهی شش کشو با کالسکه جهت حمل و نقل- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • ۵۱۰

  جعبه ابزار کارگاهی – ۵۱۰

  جعبه ابزار کارگاهی ده کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 18

  جعبه ابزار کارگاهی – ۵۱۱

  جعبه ابزار کارگاهی ده کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 26

  جعبه ابزار کارگاهی – ۵۸۴M

  جعبه ابزار کارگاهی شش کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 27

  جعبه ابزار کارگاهی – ۵۹۴

  جعبه ابزار کارگاهی نه کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 10

  جعبه ابزار کارگاهی – ۷۲۵

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی چرخ‌دار با کمد زیرین- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 23

  جعبه ابزار کارگاهی – ۷۲۵B1

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 24

  جعبه ابزار کارگاهی – ۷۲۵B2

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 22

  جعبه ابزار کارگاهی – ۷۲۵M

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی ثابت- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات