سفارش محصول دانلود کاتالوگ
 • Untitled-1_20141230-060027_thumb

  تجهیزات انبارش قطعات سبک-FRG101 (W1950)

 • شاهرخ ابزار - جعبه ابزارهای ترانزیتی - SWH500-3_20131017-033727_thumb

  جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG101 (SWH500)

  جهت حمل و نقل ابزارهای دقیق، برقی و دستی توسط انواع ترانزیت زمینی، هوایی و دریایی که نیاز به مراقبت بیشتری دارند.

 • 9

  جعبه ابزار های ترانزیتی – PSG201 (SW500)

  جهت حمل و نقل ابزارهای دقیق، برقی و دستی توسط انواع ترانزیت زمینی، هوایی و دریایی که نیاز به مراقبت بیشتری دارند.

 • چیدمان

  چیدمان پیشنهادی شاهرخ

 • D

  قفسه انبارش سبک FRG201 (W1990)

 • B

  قفسه انبارش سبک FRG203 (W1990C)

 • C

  قفسه انبارش سبک FRG204 (W1990H)

 • A (2)

  قفسه انبارش سبک FRG205 (W1990H1)

 • cw2175h200

  قفسه انبارشی DRG102 (CW2175H/200)

 • cw2175h200

  قفسه انبارشی DRG202 (CW2175H/300)

 • w1950h

  قفسه انبارشی FRG102 (W1950H)

 • CW2175 قفسه انبارش قطعات سنگین_20141230-055559_thumb

  قفسه کشویی انبارش قطعات سنگین DRG101 (CW2175/200)