سفارش محصول دانلود کاتالوگ
 • شاهرخ-ابزار---جعبه-ابزارهای-کارگاهی---کد-455B1-2_20131012-083315

  جعبه ابزار کارگاهی DCG101 (455B1)

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌ های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 19

  جعبه ابزار کارگاهی DCG102 (455M)

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی ثابت- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • ۴۹۷g

  جعبه ابزار کارگاهی DCG103 (497G)

  جعبه ابزار کارگاهی شش کشو با کالسکه جهت حمل و نقل- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 18

  جعبه ابزار کارگاهی DCG104 (511)

  جعبه ابزار کارگاهی ده کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 26

  جعبه ابزار کارگاهی DCG109 (584M)

  جعبه ابزار کارگاهی شش کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 10

  جعبه ابزار کارگاهی DCG112 (725)

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی چرخ‌دار با کمد زیرین- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 23

  جعبه ابزار کارگاهی DCG113 (725B1)

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 22

  جعبه ابزار کارگاهی DCG114 (725M)

  جعبه ابزار کارگاهی پنج کشوی ثابت- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • شاهرخ ابزار - جعبه ابزارهای کارگاهی - 726B1-2_20131014-062830

  جعبه ابزار کارگاهی DCG115 (726B1)

  جعبه ابزار کارگاهی شش کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 2

  جعبه ابزار کارگاهی DCG116 (726B1S)

  جعبه ابزار کارگاهی تابلودار، شش کشوی چرخ دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • شاهرخ ابزار- جعبه ابزارهای کارگاهی- 726B2-2_20131207-061348

  جعبه ابزار کارگاهی DCG117 (726B2)

  جعبه ابزار کارگاهی هشت کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات

 • 726B3-3_20140408-122407_thumb

  جعبه ابزار کارگاهی DCG118 (726B3)

  جعبه ابزار کارگاهی هشت کشوی چرخ‌دار- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی جهت محافظت و حمل ابزارها و تجهیزات