سفارش محصول

رضایت مندی مشتری

جهت ابزار میزان رضایت مندی خود نسبت به محصولات و تیم فنی گروه صنعتی شاهرخ، می توانید فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال نمایید :

 


مشخصات فردی :


میزان رضایت مندی :
دانلود فایل نظرسنجی